Anna Napierała
dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich
Wielkopolski Urząd Wojewódzki

Pod koniec listopada zostało podpisane porozumienie pomiędzy wojewodą wielkopolskim a powiatem średzkim o współdziałaniu w zakresie prowadzenia terenowego punktu paszportowego, zgodnie z którym uruchomienie punktu nastąpi nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia podpisania dokumentu.
Środa to 10. lokalizacja na mapie województwa wielkopolskiego, w której będzie można uzyskać paszport. Obecnie sprawy paszportowe prowadzone są we wspomnianym Oddziale Paszportów w Poznaniu, oddziałach paszportowych w delegaturach Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kaliszu Koninie Lesznie i Pile oraz terenowych punktach paszportowych w Gnieźnie, Nowym Tomyślu, Ostrowie Wielkopolskim i Szamotułach. Umiejscowienie punktu w Środzie wypełni lukę na mapie alokacji miejsc obsługi klienta w sprawach paszportowych w rejonach położonych na wschód od Poznania.
W terenowym punkcie paszportowym w Środzie wniosek będzie mógł złożyć każdy obywatel niezależnie od miejsca zamieszkania. Z pewnością w większości będą to mieszkańcy powiatu średzkiego oraz powiatów ościennych. Na podstawie danych statystycznych, dotyczących funkcjonujących obecnie czterech terenowych punktów paszportowych szacuje się, że w nowo uruchomionej lokalizacji przyjmowanych będzie około 1200 wniosków paszportowych miesięcznie.
Funkcjonować będą dwa stanowiska obsługi klienta. Możliwie będzie zatem zarówno złożenie wniosku o wydanie dokumentu paszportowego, jego odebranie, jak również zgłoszenie utraty lub zniszczenia. Co ważne, na miejscu będzie można uiścić opłatę w formie bezgotówkowej. Punkt wyposażany zostanie w biletomat usprawniający obsługę klientów.
Czy takie punkty będą powstawać także w innych miastach powiatowych? Niewykluczone. Takie decyzje poprzedzone są analizą potrzeb mieszkańców województwa i obłożenia pracą funkcjonujących lokalizacji uwzględniającą też dostępne zasoby. Nie bez znaczenia jest zaangażowanie władz powiatów, które m.in. udostępniają pomieszczenia niezbędne do działania punktu.