GARBY. 14 września odbył się jubileusz 50-lecia Koła Gospodyń Wiejskich w Garbach
Uroczystego otwarcia jubileuszu dokonała prezes koła Małgorzata Bartkowiak, która przedstawiła historię gospodyń wiejskich z Garbów. Przypomniała, że pomysłodawczynią powołania Koła Gospodyń Wiejskich w Garbach była Joanna Szczesna, która otrzymała Odznakę Zasłużonego Działacza Kółek Rolniczych Województwa Wielkopolskiego, zaś głównym celem koła jest pobudzenie aktywności mieszkańców, kultywowanie tradycji, oraz integracja środowiska wiejskiego.
W spotkaniu wzięli udział m.in. radna sejmiku Mirosława Katarzyna Kaźmierczak, przewodnicząca Rady Powiatu w Środzie Ewa Kusik, wójt gminy Krzykosy Andrzej Janicki, zastępca przewodniczącego Rady Gminy Michał Grochowski, przewodniczący Rady Powiatowej Wielkopolskiej Izby Rolniczej Marian Walkiewicz, prezes stowarzyszenia Lider Zielonej Wielkopolski Halina Drożak, kierownik biura powiatowego WIR Krystyna Kubicka-Sztul, dyrektor GOK w Krzykosach Ryszard Włodarczak, sołtys wsi Garby Leszek Marciniak, Stowarzyszenie Najlepiej Razem reprezentowała Małgorzata Taciak. W spotkaniu brali udział także członek Prezydium Poznańskiego Związku Kółek Rolniczych Tadeusz Ochowiak, a także oraz zaproszone szefowe Kół Gospodyń Wiejskich ze wsi Zwola - Lucyna Roszczka, Czarne Piątkowo - Teresa Spychała, Szlachcin - Halina Pohl oraz wsi Zielniczki - Katarzyna Lis.
(r)