W piątek 14 czerwca odbyły się średzkie obchody Światowego Dnia Krwiodawcy oraz 100-lecia istnienia Polskiego Czerwonego Krzyża. Krwiodawcy otrzymali wiele odznaczeń
Uroczystość odbyła się w Restauracji MaxMarina nad Jeziorem Średzkim. Wzięli w niej udział zaproszeni goście: dyrektor Wielkopolskiego Oddziału Okręgowego PCK w Poznaniu - Beata Kozak- Cieszkiewicz oraz Bartosz Woźniak, starosta Ernest Iwańczuk, burmistrz Piotr Mieloch, przewodniczący Rady Miejskiej Paweł Wullert, dyrektorzy średzkich szkół średnich oraz właściciel browaru rodzinnego Gzub Katarzyna Staszewska.
Spotkanie prowadzili Bogusława Deiksler i Przemysław Pawęzowski. Na uroczystości wręczono 34 odznaki Honorowy Dawca Krwi - Zasłużony dla Zdrowia Narodu, 34 odznaki Zasłużony Honorowy Dawca Krwi za oddanych 6, 12 i 18 l krwi oraz 23 medale 100-lecia Polskiego Czerwonego Krzyża.

Odznaki Honorowy Dawca Krwi
Odznaki HDK- Zasłużony dla Zdrowia Narodu przypinała prezes Oddziału Rejonowego PCK Bogusława Deiksler wspólnie z burmistrzem Piotrem Mielochem i starostą Ernestem Iwańczukiem. Co ciekawe, odznakę otrzymał także starosta średzki Ernest Iwańczuk, który ma już oddanych 37 litrów!
Odznaczenia otrzymali: Włodzimierz Antczak, Karol Czarnecki, Maciej Drożdż, Elżbieta Gerszendorf, Ireneusz Hamela, Tomasz Jopek, Ernest Iwańczuk, Zbigniew Jakubowski, Tomasz Januszkiewicz, Arkadiusz Kąsowski, Paweł Konieczny, Rafał Krajewski, Sebastian Kruk, Piotr Madela, Kazimierz Malusi, Jarosław Muczke, Szymon Nowak, Wojciech Pawlak, Roman Pluta, Łukasz Remlajn, Robert Rogoziński, Sławomir Rosiak, Piotr Rządkowski, Tomasz Salamon, Bartosz Springer, Damian Suś, Mirosław Sutuła, Wojciech Taranczewski, Waldemar Walkiewicz, Wiesław Wicher, Sławomir Włodarczyk, Marcin Wojciechowski i Łukasz Wojtaszak.
Odznaki za 6, 12 i 18 l krwi wręczał Zbigniew Bagrowski, również w towarzystwie władz samorządowych oraz prezes Bogusława Deiksler.
Oto lista odznaczonych Mariusz Kosinski (I), Karol Tomaszewski (I), Bogdan Lembicz (I i II), Dariusz Urbaniak (I, II, III), Krzysztof Idczak (I), Kazimierz Zięciak (I), Krzysztof Grześkowiak (I), Dawid Ocimek (II), Przemysław Ciaciek (II), Łukasz Wawrzyniak (II), Zbigniew Łukowiak (II), Marcin Barnak (II i III), Paweł Sroka (II), Dariusz Grochowski (II i III), Robert Rogowicz (II i III), Jarosław Jaśkowiak (III), Jadwiga Garbaciak (III), Honorata Osinska (III), Marcin Lipiecki (III), Krzysztof Graczyk (III), Piotr Malicki (III), Tomasz Wiśniewski (III), Wiesław Dostatni (III), Sławomir Pawlak (III), Mariusz Wacławik (III), Andrzej Wojtyniak (III), Katarzyna Bieszczadzka (III), Łukasz Bartoszak (III), Bartosz Panowicz (III), Adrian Kraszkiewicz (III), Emil Świtalski (III), Łukasz Kmieciak (III), Andrzej Mikołajczak (III), Jakub Pawłowski (III).
Po odznaczeniach dla krwiodawców Bogusława Deiksler odczytała list dla krwiodawców od ministra zdrowia, z okazji Światowego Dnia Krwiodawcy.
Następnie prezes B. Deiksler zaprosiła na scenę Kacpra Tomaszewskiego wraz z rodzicami Aliną i Jarosławem oraz Katarzynę Światowy. Uczeń LO (obecnie absolwent) wygrał etap wojewódzki Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK i reprezentował nasze województwo na etapie centralnym - tam zajął drugie miejsce.
Rodzice Kacpra otrzymali list gratulacyjny od władz samorządowych i OR PCK. Kacper otrzymał gratulacje od dyrektor Wielkopolskiego Oddziału Okręgowego PCK Beaty Kozak-Cieszkiewicz oraz list gratulacyjny od prezesa Szpitala Średzkiego wraz z nagrodą finansową. List przekazali Kacprowi starosta średzki E. Iwańczuk oraz burmistrz P. Mieloch. B. Deiksler odczytała list gratulacyjny dla opiekuna Kacpra - Katarzyny Światowy i przekazała na jej ręce.

Medale 100-lecia
W dalszej części wręczono medale 100-lecia Polskiego Czerwonego Krzyża. Otrzymali je działacze oraz instytucje bądź osoby wspierające działalność PCK. Wręczali je Beata Kozak-Cieszkiewicz, Bogusława Deiksler oraz Cezary Jakubiak.
Medale 100-lecia Polskiego Czerwonego Krzyża w dowód uznania za wieloletnią aktywną działalność na rzecz rozwoju Polskiego Czerwonego Krzyża otrzymali: Bogusława Deiksler, Cezary Jakubiak, Zbigniew Bagrowski, Tomasz Kaczmarek, Barbara Zimowska - Ciupka, Józef Chrzanowski, Piotr Włodarczak, Mieczysław Kempa, Krzysztof Błaszczyk, Ernest Iwańczuk, Jarosław Łaniak i Grzegorz Konopiński.
Medale otrzymali także: Starostwo Powiatowe w Środzie, Gmina Środa, Liceum Ogólnokształcące, Zespół Szkół Rolniczych, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, Szkoła Podstawowa nr 3, Kazimierz Mecler, Maria Kaczmarek, Agata i Wiesław Biniarz, Stanisław Litke oraz Ośrodek Pomocy Społecznej.
Podczas uroczystości nauczyciel SP3 Barbara Zimowska- Ciupka przekazała na ręce prezes Deiksler życzenia od dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 Kamili Waligóry z życzeniami na 100-lecie PCK i podziękowaniem za medal dla szkoły. Z kolei Beata Kozak-Cieszkiewicz oraz Bartosz Woźniak przekazali życzenia z okazji 100-lecia PCK dla Oddziału Rejonowego PCK w Środzie oraz podziękowania członkom i wolontariuszom ruchu krwiodawstwa w OR PCK w Środzie .
Życzenia krwiodawcom przekazali także burmistrz miasta Piotr Mieloch oraz starosta średzki Ernest Iwańczuk oraz prezes OR PCK Bogusława Deiksler. Samorządowcy podkreślali, jak niezwykłą drogę w ostatnich latach przeszli średzcy krwiodawcy. Kilka lat temu organizacja chyliła się ku upadkowi. Dziś PCK, kierowany przez Bogusławę Deiksler, jest organizacją święcącą nieustannie sukcesy.
(k)