ZANIEMYŚL. W poświąteczny piątek odbędzie się kolejna sesja Rady Gminy Zaniemyśl. Tematem posiedzenia będzie uchwalenie budżetu gminy na przyszły rok
Sesję budżetową zaplanowano na piątek 27 grudnia - początek o godz. 10:00. Tydzień wcześniej - jutro, czyli w piątek - odbędzie się wspólne posiedzenie komisji, podczas którego radni omówią projekty uchwał.

Poza zatwierdzeniem budżetu na przyszły rok radni mają m.in. ustalić szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności przez osoby bezdomne za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych oraz schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi. Radni mają również powrócić do tematu wywozu śmieci - czytaj obok.
Podczas sesji radni mają przyjąć oświadczenie w sprawie sytuacji finansowej gminy Zaniemyśl. W projekcie oświadczenia zapisano, że przerzucanie na barki samorządów lokalnych kosztów polityki rządowej powoduje wyraźne uszczuplenie dochodów własnych jednostek samorządów terytorialnych. "Ubytki w podatku dochodowym od osób fizycznych, podwyżki wynagrodzeń w oświacie, czy podniesienie poziomu płacy minimalnej i zasad jej naliczania, wreszcie ciągłe niedofinansowanie zadań zleconych oraz podwyżki cen energii skutkujące wzrostem kosztów usług, powodują niebezpiecznie dużą rozpiętość między dochodami a wydatkami" - czytamy w oświadczeniu.
Radni stwierdzają, że realizacja budżetu gminy Zaniemyśl w roku 2020 wymagać będzie zmniejszenia wydatków bieżących, rezygnowania z części tak potrzebnych i wyczekiwanych przez mieszkańców inwestycji oraz remontów infrastruktury komunalnej. Oświadczenie ma zostać przekazane do premiera, marszałków sejmu i senatu oraz do wiadomości Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski.
krzem