KRZYKOSY. We wrześniu i październiku wybudowane zostało nowe boisko sportowe w szkole w Krzykosach. Boisko będzie służyć w przyszłym roku do gry w piłkę nożną, siatkówkę i koszykówkę
Boisko ma wymiary 18 x 26 m. Na tej powierzchni położono trawę z rolki, zamontowano piłkochwyty. Są nowe bramki, kosze i słupki do siatki do siatkówki. - Na razie boisko nie jest użytkowane. Trawa musi się zakorzenić, potrzeba na to trochę czasu - mówi dyrektor szkoły Iwona Osowska-Dziuba.
Wcześniej w tym miejscu było zwykłe boisko bez urządzeń. Teraz na pewno będzie zdecydowanie lepiej służyć szkole i uczniom. W najbliższym czasie zamontowane zostaną także ławki przy boisku i przebudowana skocznia do skoku w dal.
(k)