Powstaje kolejny odcinek ciągu pieszo - rowerowego na ul. Gnieźnieńskiej. Chodzi o odcinek od ul. Romana Szlafroka do ul. Lotniczej
W marcu został rozstrzygnięty przetarg na przebudowę drogi wojewódzkiej na odcinku od ul. Romana Szlafroka do ul. Lotniczej w Środzie w zakresie budowy ścieżki rowerowej. Wybrana została oferta złożona przez firmę Dariusz Białobrzycki, Firma Budowlano - Remontowo - Drogowa z Gniezna. Umowa opiewa na kwotę niespełna 237 tys. zł. Zakres prac obejmuje ułożenie warstwy ścieralnej, rozbiórkę krawędzi jezdni, wykonanie dobudowy jezdni, wykonanie elementów ulic (krawędzi, obrzeża), wykonanie ścieżki rowerowej i elementów odwodnienia.
(r)