GARBY. Kapituła „Zasłużony dla Gminy Krzykosy" postanowiła przyznać ten honorowy tytuł za rok 2017 Czesławowi Kasperskiemu z Solca
18 stycznia w wiejskim Domu Kultury w Garbach po raz dziewiąty w historii odbyła się w gminie Krzykosy gala, podczas której przyznaje się statuetkę „Zasłużony dla Gminy Krzykosy" oraz wręcza się dyplomy uznania dla osób lub organizacji.
Na tegoroczną uroczystość przybyli przedstawiciele władz gminnych oraz powiatowych, osoby wyróżnione statuetkami w minionych edycjach i nagrodzone dyplomami uznania. Czas umilał zebranym Piotr Nowak z zespołem. Uroczystość poprowadził Michał Jankowiak. Przygotowano również prezentację graficzną.
Kapituła postanowiła przyznać ten zaszczytny Czesławowi Kasperskiemu.
Czesław Kasperski od 1961 roku pracował jako sekretarz w prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Krzykosach, następnie był przewodniczącym Gromadzkiej Rady Narodowej w Krzykosach. Po reformie administracyjnej w 1972 roku został powołany na naczelnika gminy Krzykosy, na stanowisku tym pracował do 1990 r., kiedy to został wybrany wójtem gminy Krzykosy. W 1993 roku przeszedł na emeryturę. Dzięki staraniom Czesława Kasperskiego w gminie powstało wiele dróg asfaltowych łączących poszczególne miejscowości. Był inicjatorem budowy nowych szkół w gminie, zaczęły działać wiejskie przedszkola. Z inicjatywy Cz. Kasperskiego rozpoczęto budowy i rozbudowy wiejskich świetlic, domów strażaka i remiz OSP. Za czasów jego pracy zawodowej rozpoczęła się prężna działalność jednostek OSP w gminie, wiele jednostek otrzymało nowe samochody strażackie. Dzięki jego staraniom rozpoczęło się wodociągowanie gminy. Czesław Kasperski był także inicjatorem budowy przez Gminną Spółdzielnię nowoczesnych, jak na owe czasy, pawilonów handlowych. Rozbudowany został urząd gminy. W okresie swojej pracy zawodowej Czesław Kasperski dał się poznać jako człowiek dbający o interesy gminy Krzykosy, a za jego czasów gmina zaczęła się prężnie rozwijać.
Statuetkę oraz pięknie wykonany dyplom wręczyli przewodniczący Rady Gminy Wiesław Zając oraz wójt Andrzej Janicki, a sekretarz gminy Ewa Tomczak wręczyła symboliczną różę.
Laureat podziękował kapitule i zebranym za przyznany tytuł, a jego sylwetkę przedstawił wójt gminy.
W dotychczasowej 9-letniej historii przyznawania tytułu „Zasłużony dla Gminy Krzykosy" wyróżnienia te otrzymali: 2007 r. - Stanisław Pietrzak (pośmiertnie) oraz Koło Śpiewu „Głos znad Warty"; 2008 r. - Czesław Włodarczyk (pośmiertnie) oraz Piotr Stachowiak; 2009 r. - Leon Grzelka (pośmiertnie) i Andrzej Paczkowski; 2010 r. - Czesława Zięta; 2011 r. - Irena Gorzelańczyk; 2012 r. - Kazimierz Trzeciak; 2013 r. - ks. kanonik Franciszek Bortnowski; 2015 r. - Bronisław Zając.
(tom)