ZANIEMYŚL. Do piątku Zakład Gospodarki Komunalnej przyjmował oferty w przetargu na przebudowę stacji uzdatniania wody w Zaniemyślu. Wpłynęły cztery oferty, ale żadna nie mieści się w puli środków przeznaczonych na inwestycję. Jedna przekracza założone środki o niecały jeden procent

Wielka zaniemyska inwestycja wodociągowa obejmuje m.in. likwidację istniejących zbiorników retencyjnych wody pitnej i budowa trzech nowych - każdy o pojemności 150 m sześc. W ramach przebudowy wykonane zostaną również: remont istniejącego odstojnika wód płucznych, wymiana obudów studni głębinowych na naziemne, budowa międzyobiektowych sieci technologicznych, likwidacja zasieku na śmieci, wykonanie termomodernizacji budynku, przebudowa budynku stacji w ramach dostosowania do nowoprojektowanego układu technologicznego, utwardzenie terenu wraz z wymianą ogrodzenia, wymiana ogrodzenia oraz wymiana obudowy studni głębinowej.

Wszystkie prace muszą być wykonane z zachowaniem ciągłości produkcji wody: wymiana pomp głębinowych z orurowaniem i armaturą, sondami hydrostatycznymi, wykonanie rurociągów zewnętrznych, wymiana układu napowietrzania wody surowej, dobór koagulantu w raz z wymianą systemu dozowania, wymiana na filtrację dwustopniową z koagulacją powierzchniową, montaż instalacji pomp płuczących i dmuchaw płuczących, instalacja przepustnic z napędami przepustnic, opomiarowanie natężeń przepływu wody surowej z systemem automatycznej regulacji z instalacją czujników ciśnienia na filtrach, wymiana orurowania między zbiornikami a budynkiem SUW, wykonanie trzech nowych zbiorników retencyjnych, remont odstojnika wód płucznych z montażem pompy do automatycznego odprowadzania wód płucznych do sieci kanalizacji sanitarnej, montaż systemu dezynfekcji wody, montaż sterowania SUW w pełni automatycznego za pomocą sterownika oraz pełną wizualizacją procesu technologicznego dostosowanego do działającego systemu w ZGK. W ramach prac jest też wymiana agregatu prądotwórczego, przedłużenie rur osłonowych w studniach głębinowych, montaż instalacji osuszania powietrza z dostawą osuszacza oraz elementów instalacji wentylacji.

Prace muszą zostać wykonane do końca 2022 roku. Na inwestycję spółka ZGK zaplanowała 3.165.336 zł netto. Na przetarg wpłynęły cztery oferty. Najniższa, którą złożyła firma Metrolog z Czarnkowa, opiewa na 3.187.356,32 zł, czyli brutto z podatkiem VAT będzie to 3.920.448,27 zł. Wyższe oferty złożyły firmy z Poznania, Baranowa i Jarocina. Kolejna oferta jest wyższa o ponad 140 tys. zł. Najwyższa to prawie 4 mln zł netto. Cena będzie jedynym kryterium wyboru wykonawcy przebudowy stacji uzdatniania wody w Zaniemyślu.

krzem