Oddział ginekologiczno-położniczy szpitala wzbogacił się o system centralnego nadzoru okołoporodowego. System ten umożliwia podłączenie wielu kardiotokografów, zarówno tych nowych jak i wcześniej używanych, do stacji podglądowych
Dzięki takiemu rozwiązaniu zapewnione jest bezpieczeństwo pacjentek jak i komfort pracowników. Wraz z zakupem systemu szpital doposażył oddział w dodatkowe kardiotokografy, w tym jeden dla ciąży bliźniaczej. Zakup sprzętu został sfinansowany ze środków gminy Środa.
(r)