NOWE MIASTO. Od kilku lat tradycją Nowego Miasta jest droga krzyżowa, której trasa prowadzi ulicami Nowego Miasta. Nie inaczej było w tym roku
W ubiegłą sobotę droga krzyżowa w nowomiejskiej parafii rozpoczęła się po godz. 19:00. Pomimo niezbyt sprzyjających warunków pogodowych na procesji pojawiła się spora grupa wiernych. Przy każdej stacji Drogi Krzyżowej zmieniały się grupy niosące krzyż. Jako pierwsze niosły go matki z dziećmi, później kandydaci do bierzmowania, harcerze, ministranci i służba liturgiczna, mieszkańcy Komorza, Lubrza i Aleksandrowa, mieszkańcy Szypłowa i Tokarowa, strażacy z Klęki, Caritas, nauczyciele i pracownicy urzędów, ojcowie, strażacy z Nowego Miasta, wspólnota różańcowa oraz osoby niosące swój. Tegoroczna Droga Krzyżowa wiodła spod kościoła przez ulicę Kościelną, Rynek „kamienny", ulicę Poznańską, Zielony Rynek, i z powrotem pod kościół.
kub