CHWALĘCIN - SZYPŁÓW. Trwa rozbudowa drogi powiatowej 3680P na odcinku Chwalęcin - Szypłów. Droga powiatowa 3680P zostanie poszerzona do 6 m na odcinku prostym oraz od 6 do 6,8 m na łukach, zostanie także nałożona nowa warstwa ścieralna jezdni z masy bitumicznej
Jak informuje Starostwo Powiatowe w Środzie, prace obejmują także przebudowę skrzyżowania drogi powiatowej nr 3680P z drogą 3742P w miejscowości Szypłów na skrzyżowanie typu rondo oraz przebudowę skrzyżowania z drogą gminną nr 552929P. Zostaną wybudowane 2 zatoki autobusowe wraz z peronami, 4 wyspy segregujące ruch wraz z azylami dla pieszych oraz kanalizacja deszczowa.
Zadanie „Rozbudowa dróg powiatowych nr 3680P Chwalęcin - Szypłów i 3742P Klęka - Żerków na odcinku Szypłów - granica powiatu - etap I odcinek Chwalęcin - Szypłów" jest w 50 procentach współfinansowane przez Fundusz Dróg Samorządowych.
(r)