Inwestycje drogowe, rozbudowa boiska sportowego przy szkole rolniczej i parku na „Korbolach", a także pieniądze dla powiatowych spółek oraz na poprawę atrakcyjności powiatowych terenów - to część wydatków zaplanowanych w projekcie budżetu powiatu na 2019 rok
Michał Żabiński, skarbnik powiatu średzkiego wskazuje, że wydatki powiatu to ponad 60,6 mln zł, w tym wydatki majątkowe na poziomie 15,6 mln zł. Powiat zamierza przeznaczyć tak znaczne kwoty na inwestycje w zadania związane ze sferą pomocy społecznej i zdrowia (czyli dla szpitala średzkiego) oraz zadaniami drogowymi, w tym kontynuacji budowy wschodniej obwodnicy Środy Wielkopolskiej.
- Nie byłoby wydatków, gdyby nie dochody, a te powiat zamierza zrealizować na poziomie ponad 54,6 mln zł. Największe wpływy to subwencja ogólna w kwocie 17,2 mln zł oraz wpływy z udziału w podatkach dochodowych od osób prawnych (CIT) i osób fizycznych (PIT). Prognoza wpływów z PIT, którą otrzymaliśmy z Ministerstwa Finansów, jest bardzo optymistyczna, bo zakłada w przyszłym roku wpływy na poziomie 16 mln - mówi skarbnik powiatu Michał Żabiński. I dodaje: W tym roku z pewnością przekroczymy pierwotny plan osiągając wpływy na poziomie 14 mln zł, co może uwiarygadniać prognozę ministerstwa na przyszły rok. Środa Wielkopolska i cały powiat dynamicznie się rozwija. Jest to widoczne.
Powiat zamierza ponownie pozyskiwać dochody majątkowe z aktywizacji terenów inwestycyjnych, których jest właścicielem. W przyszłym roku ma to być kwota 4,8 mln zł. Dodatkowe dochody majątkowe w kwocie 2,7 mln zostaną zrealizowane w formie dotacji celowych na zadania inwestycyjne pozyskane przez powiat średzki i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.
Skarbnik dodaje, że w przyszłym roku powiat wyemituje obligacje na kwotę 8,6 mln zł, jednocześnie spłacając wcześniej zaciągnięte zobowiązania w kwocie 2,6 mln zł.
W projekcie budżetu, w wykazie wydatków majątkowych, na objęcie udziałów w spółce Powiatowe Centrum Inwestycji zaplanowano 690.100,00 zł, na wniesienie wkładu do szpitalnej spółki i podniesienia jej kapitału zakładowego 2 miliony 620 tys. zł, a na zapewnienie szpitalowi niezbędnej infrastruktury medycznej milion 900 tys. zł.
Jest też kilka planów związanych z remontami dróg. Na przykład na przebudowę drogi wojewódzkiej od ulicy Szlafroka do Lotniczej zaplanowano 300 tys. zł, na modernizację drogi Pławce - Chłapowo 90 tys. zł, Brzezie - Grójec 290 tys. zł, modernizację skrzyżowania przy ul. Kościuszki i 20 Października 100 tys. zł, na budowę drogi łączącej ul. Kosynierów z ul. Topolską 55.800 zł, na modernizację drogi Sulęcinek - Murzynowo Leśne 475 tys. zł, a drogi Borowo - Sulęcin milion 275 tys. zł. W planach jest także przebudowa skrzyżowania na drodze krajowej z wojewódzką za 154 tys. zł, poprawa bezpieczeństwa ruchu na odcinku Zielniki - Środa za 790 tys. zł oraz przebudowa i rozbudowa ulicy Daszyńskiego za 120 tys. zł. Powiat będzie też modernizował drogi na odcinkach Chłapowo - Bagrowo oraz w Dominowie od ul. Nekielskiej do ul. Topolowej, ale tu jest zaplanowano środki w wysokości po 390 tys. na każdą, które powiat otrzyma w ramach pomocy finansowej.
Sporo środków zaplanowano na poprawę dostępności i atrakcyjności powiatowych terenów inwestycyjnych - jest to kwota 97 tys. oraz 1 mln 900 tys. z przeznaczeniem na pokrycie kosztów mediów. W przyszłorocznym budżecie zaplanowano 50 tys. zł na utworzenie parku w rejonie ul. Kosynierów, a 629.056 zł na budowę boiska treningowego przy szkole rolniczej.
Na zakup prawa użytkowania wieczystego działki przy ul. Małej Klasztornej 3, wraz ze znajdującymi się nieruchomościami, w budżecie zaplanowano kwotę 372 tys. zł. Do tego są środki na adaptacje tego obiektu na cele mieszkalnictwa chronionego i wspomaganego w łącznej wysokości 2.280.842 zł, a na usługi społeczne, w tym mieszkania chronione i wspomagane w powiecie łącznie 10.600 zł.
pik