NOWE MIASTO. Gmina Nowe Miasto ma w tym roku w planach kilka inwestycji. Na pewno wpływ do budżetu środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych dał gminie większe możliwości

W tym roku przebudowane zostanie boisko sportowe ogólnodostępne w Nowym Mieście przy Zespole Szkół. Całkowity koszt po rozstrzygnięciu przetargu to 234.014,39 zł, a termin realizacji - do 20 sierpnia 2021 r.

Na rozbudowę Szkoły Podstawowej w Boguszynie gmina pozyskała środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 2 mln. zł. Całkowity koszt inwestycji po rozstrzygnięciu przetargu to 3.134.896,40 zł. Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie bazy lokalowej o dodatkowe sale lekcyjne, świetlicę oraz stołówkę.

Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Kolniczkach - na realizację zadania pozyskano środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1 mln zł. Planuje się ogłoszenie przetargu na to zadanie. Łączne nakłady zostały zaplanowane na kwotę 1.760.000 zł, a celem zadania jest powiększenie bazy szkoły o dodatkowe sale lekcyjne. Przy tej inwestycji planuje się dodatkowo budowę kotłowni przy Szkole Podstawowej w Kolniczkach. Celem tego zadania jest modernizacja źródła ciepła dostarczanego do szkoły przy zmniejszeniu

wprowadzania do atmosfery szkodliwych substancji. Zastąpienie kotłowni węglowej, gazową kosztować będzie około 309 tys. zł.

Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla gminy Nowe Miasto, to jedna z ważniejszych inwestycji, które są istotne dla wszystkich mieszkańców. Po rozstrzygnięciu przetargu podpisano umowę z wykonawcą (Przedsiębiorstwo Budowlano-Handlowe „Marzyński") na kwotę 550 822,15 zł. Termin realizacji inwestycji - 20 sierpnia 2021 r.

Gmina planuje realizację inwestycji polegających na budowie dróg dojazdowych do gruntów rolnych z udziałem środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych: wieś Boguszyn, obręb Boguszyn, droga gminną o długości ok. 0,29 km, wieś Boguszyn, obręb Boguszyn, droga gminną o długości ok. 0,57 km, wieś Utrata, obręb Boguszyn, droga gminną o długości ok. 0,43 km. Urząd Gminy złożył stosowny wniosek o dofinansowanie do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.

W związku z deficytem wody pitnej dostarczanej mieszkańcom, gmina planuje realizację inwestycji, która zabezpieczy potrzeby mieszkańców. Wójt złożył dwa wnioski do Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych o środki na budowę ujęcia wody wraz z budową stacji uzdatniania wody oraz siecią wodociągową - przesyłową na terenie obszaru miejscowości Nowe Miasto nad Wartą - Klęka oraz na budowę wodociągu Radliniec - Klęka.

Gmina złożyła też wnioski o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Przyznanie ich będzie miało wpływ na realizację kilku inwestycji. Chodzi o budowę remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Boguszynie. Remiza będzie posiadać pomieszczenie garażowe, zaplecze socjalne z szatnią, miejsce do narad oraz aneks kuchenny, zaplecze sanitarne (umywalki, toalety), miejsce na magazynowanie sprzętu, instalację paneli fotowoltaicznych wraz z urządzeniami z funkcją grzania i chłodzenia. Cały budynek zostanie wykonany z nowoczesnych materiałów przy zastosowaniu rozwiązań technologicznych gwarantujących minimalne straty energii.

- Jednostka OSP w Boguszynie jest jednostką aktywną i wyróżniającą się spośród naszych straży będących poza Krajowym Systemem Ratowniczo-Gaśniczym. Zlokalizowana jest w gęściej zaludnionym obszarze naszej gminy, przez to ma potencjalnie więcej możliwości pozyskania nowych członków. Majątek, jaki zgromadziła, m.in. wóz bojowy z wodą, wymaga odpowiedniego zabezpieczenia w postaci obiektu posiadającego garaż z ogrzewaniem wraz z zapleczem socjalno- sanitarnym i magazynowym - mówi Wiesław Schreiber, zastępca wójta gminy Nowe Miasto.

Także w ramach RFIL gmina stara się o przebudowę drogi gminnej nr 552935p, o długości ok. 650 m (przyległej do kompleksu pałacowo-parkowego i zakładu Phytopharm Klęka S.A.) wraz z budową chodnika, przejść dla pieszych, budową kanalizacji deszczowej, modernizacją sieci wodociągowej oraz przebudową pozostałych instalacji podziemnych. Modernizacja oświetlenia drogi poprzez zastosowanie rozwiązań energooszczędnych w technologii LED.

Środki z RFIL mają pomóc również w termomodernizacji budynków wchodzących w skład Szkoły Podstawowej w Boguszynie. W ramach inwestycji planuje się ocieplenie ścian budynków, wykonanie remontu dachu wraz z jego ociepleniem oraz wykonanie elewacji na całości budynku szkoły. Łączna kubatura budynku przeznaczona do ocieplenia 3 072 m sześc. Gmina chciałaby także dokonać termomodernizacji budynków wchodzących w skład Zespołu Szkół w Nowym Mieście nad Wartą. Łączna kubatura budynków planowanych do termomodernizacji to 24 566 m sześc. W ramach inwestycji planuje się ocieplenie ścian budynków, wykonanie remontu dachu wraz z jego ociepleniem oraz wymianę części stolarki okiennej.

Gmina będzie nadal czynić starania o dofinansowanie na budowę budynku urzędu (lokalizacja nowego budynku w pobliżu dotychczasowej siedziby). - Staraliśmy się o dofinansowanie budowy budynku urzędu ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Niestety, na to zadanie nie otrzymaliśmy środków, jednakże przyznano nam łącznie 3 mln. zł na rozbudowę Szkoły Podstawowej w Boguszynie i Szkoły Podstawowej w Kolniczkach - opowiada zastępca wójta Wiesław Schreiber. - Projekt budynku jest przygotowany w technologii pasywnej, tak aby przedsięwzięcie miało szansę na uzyskanie zewnętrznego dofinansowania. Następną szansą na dofinansowanie może się stać nabór wniosków o środki na budowę niskoemisyjnych budynków użyteczności publicznej, przygotowywany przez NFOŚiGW, a nieogłoszony w roku ubiegłym ze względu na zmianę przepisów. Ma to nastąpić w roku bieżącym. Będziemy obserwować oferty dofinansowania ze środków unijnych.

- Bez środków zewnętrznych będzie nam trudno rozpocząć inwestycje. Obecnie użytkowany budynek wymaga termomodernizacji oraz remontu. Borykamy się z problemem niewystarczającej ilości powierzchni na stanowiska pracy - podkreśla Wiesław Schreiber.

(r)