MURZYNOWO KOŚCIELNE. Prace przy przebudowie stacji uzdatniania wody w Murzynowie Kościelnym trwają. Stanęły już dwa zbiorniki retencyjne, trwa wykończanie budynku. Jednocześnie trwają uzgodnienia z konserwatorem zabytków
Przypomnijmy, że inwestycja kosztować będzie nieco ponad 1,8 mln zł. Inwestycja w Murzynowie Kościelnym polega na całkowitej przebudowie stacji uzdatniania wody wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, rozruchem technologicznym i włączeniem do eksploatacji. W ramach inwestycji zostały rozebrane istniejące budynki stacji uzdatniania wody i zbiornik wód popłucznych. W ich miejsce wybudowany jest już jednokondygnacyjny nowy budynek. Powstały również dwa nowe zbiorniki retencyjne o pojemności 100 m sześc. każdy. Wymienione zostaną rurociągi i obudowa jednej studni oraz zainstalowane całkowicie nowe urządzenia technologiczne stacji. Prace muszą zostać zakończone do 15 kwietnia przyszłego roku. Prace wykonuje firma Instalcompact z Tarnowa Podgórnego, która zaproponowała cenę 1.820.400 zł.
Budynek został rozebrany i zbudowany na nowo, ale prace zostały wstrzymane przez wojewódzkiego konserwatora ochrony zabytków, który powołał się na „ważny interes społeczny". Zdaniem konserwatora, w tym miejscu nie mogą powstać dwa zbiorniki retencyjne. To takie same zbiorniki jak cztery, które stoją przy stacji w Dominowie.
Decyzję konserwatora o wstrzymaniu prac ZUK zaskarżył do ministra kultury i dziedzictwa narodowego. Minister kultury unieważnił decyzję konserwatora zabytków i prace mogły być wznowione. Jednak gmina rozpoczęła uzgadnianie prac z konserwatorem, tak by inwestycja mogła doczekać się pozytywnego finału i by mieszkańcy Murzynowa Kościelnego mogli mieć nowoczesne i sprawne ujęcie wody.
Przypomnijmy, że wojewoda unieważnił pozwolenie na budowę, ale gmina zamierza odwołała się od tej decyzji.
krzem