Mirosława Katarzyna Kaźmierczak
prezes Stowarzyszenia Krajowe Forum Kobiet Oddział Wielkopolska, radna sejmiku wojewódzkiego ze Środy

Stowarzyszenie Krajowe Forum Kobiet Oddział Wielkopolska zajmuje się działalnością społeczną zgodnie z hasłem "ludzie dla ludzi". Każdy z nas odczuwa potrzebę spotykania się i służenia innym. Przekłada się to m.in. na bal charytatywny, gdzie wspieramy obecnie budowę Hospicjum im. Piotra Króla, a wcześniej przez lata wspieraliśmy wielkopolskie pięcioraczki z Pławiec. Dbamy też o integrację z innymi stowarzyszeniami. Od ponad 40 lat w Środzie odbywa się wielkopolskie spotkanie z okazji Dnia Matki.
Staramy się również poszerzać swoją wiedzę, czemu służy coroczna konferencja w Rokosowie. Ta konferencja pogłębia naszą wiedzę z zakresu uzależnień. Nabyta tam wiedza wielokrotnie już skutkowała, gdy nasze koleżanki potrafiły się włączyć w walkę z uzależnieniami, np. indywidualnie pracować z uzależnieniami. We współpracy z urzędem marszałkowskim organizujemy też inne konferencje np. o dostępie do środków unijnych. Cykl ciekawych spotkań - wykładów zainicjowała prokurator Beata Przybylska-Michalak. Ja z kolei dzielę się z koleżankami moją wiedzą na temat świadczeń zdrowotnych, finansowanych z Narodowego Funduszu Zdrowia.
Duże działanie, które realizujemy to organizacja wypoczynku dla dzieci. W ciągu 15 lat wysłaliśmy na kolonie i zimowiska ponad 2 tysiące dzieci, a ponad 800 dzieci uczestniczyło w organizowanych przez nas półkoloniach. Myślę, że to rozdział dużej pracy!
Wiele działań przygotowujemy wspólnie z Kołami Gospodyń Wiejskich. Mam do nich duży sentyment, gdyż z nimi rozwijałam swoje umiejętności działalności społecznej. Koła Gospodyń Wiejskich potrafią jednoczyć, spotykać oraz służyć swojemu środowisku. Jest nam po drodze współpracować i działać razem.
Niewątpliwie jednym z celów naszego działania jest integracja naszego środowiska, co dzieje się poprzez nasze wspólne wyjazdy. Zwiedziliśmy już kawał Europy, w tym parlamenty w Warszawie, Brukseli i Berlinie. Na wycieczkach stworzyliśmy grono tęskniące za sobą i za naszymi wspólnymi wyjazdami. Gdy kończy się jedna wycieczka, to już umawiamy się na wyjazd na kolejny rok.
krzem