NOWE MIASTO NAD WARTĄ. We wtorek 27 marca w Gminnym Ośrodku Kultury w Nowym Mieście nad Wartą odbyła się debata społeczna pod nazwą „Dzielnicowy bliżej nas - Bezpieczeństwo w rolnictwie"
I zastępca komendanta powiatowego policji w Środzie Wlkp. nadkomisarz Przemysław Dymarski odniósł się do zagrożeń występujących na terenie gmin Krzykosy i Nowe Miasto nad Wartą i wskazał kierunki działania policji w tym zakresie. Zwrócił uwagę na to, że wielu zdarzeń można uniknąć stosując podstawowe zasady bezpieczeństwa.
Zebranie przyjęło formę polemiki z mundurowymi i gośćmi specjalnymi. Nie brakowało wskazania prostych formy kontaktu z policją tj. aplikacja „Moja komenda' czy „Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa". Był również moment na posumowanie półtorarocznej działalności reaktywowanego nowomiejskiego posterunku, którego dokonał asp. sztab. Przemysław Michalski, zastępca naczelnika Wydziału Prewencji. Zebrani poznali również wszystkich dzielnicowych pełniących służbę na terenie gminy Nowe Miasto i gminy Krzykosy.
Spotkanie objęło swymi zagadnieniami sprawy związane z bezpieczeństwem w rolnictwie i tu zagadnienie przybliżył przedstawiciel Państwowej Inspekcji Pracy w Poznaniu Andrzej Zalewski. Nurtującą problematykę zagrożeń afrykańskim pomorem świń zreferował lekarz weterynarii Mikołaj Bodzak reprezentujący Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Środzie Wlkp.
Na spotkaniu z mieszkańcami i przedstawicielami stowarzyszeń i instytucji nie zabrakło władz samorządowych: wójta gminy Nowe Miasto nad Wartą Aleksandra Podemskiego oraz sekretarz gminy Krzykosy Ewy Tomczak.
Debata zgromadziła przedstawicieli społeczności wiejskiej zainteresowanych bezpieczeństwem w rolnictwie. Podczas spotkania rozwiano wątpliwości słuchaczy i udzielono odpowiedzi na pytania dotyczące szeroko pojętego bezpieczeństwa w środowisku lokalnym. Wszystkim uczestnikom spotkania wręczono elementy odblaskowe oraz ulotki informujące o nowych formach kontaktowania się z policją.
Organizatorzy składają serdeczne podziękowania dyrektorowi Gminnego Ośrodka Kultury Maciejowi Kuderczakowi za udzielone wsparcie logistyczne i osobiste zaangażowanie w przygotowanie inicjatywy oraz lokalnym redakcjom za udzielone wsparcie medialne.
(tom)