O tym, że w Środzie potrzebna jest nowa szkoła podstawowa nie trzeba nikogo przekonywać. Pytanie brzmi raczej, gdzie powinna się znajdować i kiedy ją budować?
Środa rozbudowuje się w kierunku północnym na bardzo dużym terenie, praktycznie od wschodu w rejonie ulicy Lotniczej, aż po zachód w rejonie ulicy Topolskiej. Wszędzie tam powstaje bardzo dużo mieszkań, gdzie często wprowadzają się młode rodziny. Za kilka lat właśnie z tego rejonu do szkół może pójść najwięcej dzieci.
Poprzedni burmistrz - Wojciech Ziętkowski - proponował, aby budować szkołę w rejonie ulicy Białkowskiego, najlepiej kawałek za granicami miasta, czyli może nawet w granicach Mącznik. Ważna była tutaj kalkulacja. Samorządy otrzymują bowiem większą subwencję oświatową na dzieci uczące się w szkołach wiejskich.
Choć rejon ulicy Lotniczej rozwija się dynamicznie (postało m.in. duże Osiedle Morena), to jednak obecnie więcej mieszkań powstaje w okolicach ulic Topolskiej, Strzeleckiej i przy północnej ramie miasta w okolicach ul. Popiełuszki (Osiedle Nowa Środa). Dlatego burmistrz Piotr Mieloch skłania się raczej ku innej lokalizacji szkoły, za strzelnicą, w rejonie ulicy Strzeleckiej. Gmina chciałaby pozyskać z tej części działkę o powierzchni około 1 hektara i powoli przymierzać się do inwestycji. - Szkoła powinna powstać w okresie około 5 - 6 lat. Na razie trudno mówić o szczegółach, bo nie znamy dokładnie potrzeb, jakie będą wówczas występować. Być może najkorzystniejsze byłoby budowanie szkoły modułowej, która da możliwość rozbudowy w miarę potrzeb - mówi burmistrz Piotr Mieloch.
Burmistrz o pomyśle budowy szkoły mówił podczas ubiegłotygodniowego spotkania w Szkole Podstawowej EDU 21. Szkoła ta najprawdopodobniej będzie uczyć tylko obecnych uczniów, zrezygnuje z naboru i z czasem ulegnie wygaszeniu. Rodzice dzieci byli jednak ciekawi, dlaczego w tym rejonie nie powstaje szkoła, skoro ich zdaniem jest potrzebna.
Burmistrz przekonywał, że zdecydowanie większe potrzeby są w północnej części miasta. Rejon tzw. Korboli będzie zapewne przypisany do Szkoły Podstawowej nr 3, ale część rodziców zapewne wybierze inne placówki, najchętniej najbliżej położoną niepubliczną szkołę w Zespole Szkół Akademickich przy ul. Surzyńskich.
Przypomnijmy, że obecnie w Środzie działaj pięć szkół podstawowych, w tym dwie największe są gminne. Gminna jest Szkoła Podstawowa nr 2 (w budynku przy ul. Dąbrowskiego uczą się klasy 1 - 3, w budynku przy ul. Lipowej klasy 4 - 8) oraz Szkoła Podstawowa nr 3. Obwód szkolny ma także wspomniana Szkoła Podstawowa EDU 21 prowadzona przez Stowarzyszenie EDU 21, ale na najbliższej sesji zostanie on zniesiony. Pozostałe dwie szkoły podstawowe - w Zespole Szkół Akademickich i ZOO nie mają obwodów szkolnych. Zwłaszcza ta pierwsza nie ma jednak żadnych problemów z naborem.
Jeśli nowa szkoła obwodowa ma powstać w północnej części miasta, starania o tę inwestycję trzeba zacząć już teraz. Potencjalna działka jest już wytypowana, gmina zamierza teraz sprawdzać możliwości jej nabycia.
(kóz)