Piotr Mieloch
burmistrz Środy

W przyszłym roku będziemy chcieli zakończyć inwestycję budowy stadionu piłkarskiego. Otrzymaliśmy niespełna 5 mln zł dofinansowania zewnętrznego z Polskiego Ładu, co powinno wystarczyć na budowę dachu, a także zakup i montaż siedzisk i innych niezbędnych elementów. Mam nadzieję, że wszystkie działania podejmowane przez nas w kontekście przetargu, przełożą się na dobre propozycje ofertowe i sprawa będzie zamknięta.
Zamknięcie budowy stadionu piłkarskiego nie zamyka jednak tematu całego obiektu przy ul. Sportowej. Staraliśmy się i nadal będziemy się starać o środki na modernizację hali sportowej, w planach jest także budowa nawierzchni tartanowej na obecnym głównym boisku. Oczywiście te projekty muszą zaczekać aż uda nam się pozyskać na nie pieniądze.
Zgodnie z deklaracją będziemy dalej budować drogi na os. Kwiatów Polnych. Drugi etap inwestycji będzie szerszy niż pierwszy, bo będziemy musieli wybudować także kanalizację deszczową. Będziemy jeszcze starać się pozyskać dofinansowanie na tę inwestycję. W tym roku nie udało się, może uda się w przyszłym.
Plany budżetowe w zakresie wydatków inwestycyjnych i majątkowych są bardzo duże, bo sięgające 32 mln zł. Propozycje były jeszcze większe, bo sięgające aż 40 mln zł, więc musieliśmy je znacząca ściąć. Nie znaczy to, że to co wypadło nas nie interesuje, czy też nie widzimy potrzeby realizacji. Po prostu projekty, których nie będzie w przyszłym roku zostaną przesunięte w czasie.
Budżet mamy, jaki mamy. Niestety, dotyka nas niepewność gospodarki, gmina traci podatki z tytułu zmian podatkowych wprowadzanych przez rząd. Ale mimo wszystko staramy się dużo inwestować, bo mamy świadomość, że taka polityka miasta przyciąga kolejnych inwestorów, a w przyszłości przełoży się na dochody dla miasta w postaci podatków.
W przyszłym roku zwiększy się zadłużenie gminy właśnie ze względu na duży proces inwestycyjny. Ale proces ten jest bezpieczny i pozwoli nam planować kolejne lata dzięki wzrostowi dochodów.