CHŁAPOWO. Zakład Usług Komunalnych ogłosił przetarg na przebudowę komunalnej oczyszczalni ścieków w Chłapowie. To olbrzymia inwestycja, której wartość może wynieść 9 mln zł

Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Chłapowie będzie największą gminną inwestycją na przestrzeni wielu lat. Oczyszczalnia w Chłapowie zajmuje teren o powierzchni niemal 13 tys. m kw. 333 m kw. zajmuje teren, na którym stoi wieża telefonii komórkowej. Po przebudowie oczyszczalnia ma mieć średniodobowy przerób ścieków w ilości 260 m sześc. (maksymalnie 375 m sześc.), a maksymalna godzinowa ilość ścieków to 57 m sześc.

Obiekty zaprojektowane w ramach inwestycji to m.in.: przepompownia ścieków ogólnych, komory zasuw, zbiornik retencyjny ścieków ogólnych, stacja zlewcza ścieków, budynek technologiczny, reaktor biologicznego oczyszczania ścieków, komory pomiarowe, dwa osadniki wtórne, wiata technologiczna osadu, fundamenty pod agregat prądotwórczy, komora wodomierzowa, ogrodzenie z bramą automatyczną przesuwną oraz tereny zielone i nasadzenia.

Obiekty istniejące przeznaczone do rozbiórki to budynek socjalno-techniczny, przepompownia ścieków, stawy stabilizacyjne, punkt zlewny, osadnik wstępny, rowy cyrkulacyjne, zagęszczacz osadu, poletka osadowe oraz komory pomiarowa i wodomierzowa.

W trakcie prac wykonawca zobowiązany będzie zachować ciągłość pracy „roboczej-tymczasowej" oczyszczalni, o parametrach jakościowych ścieków np. nie gorszych niż obecne, lub spełniającej normy jakościowe ścieków oczyszczonych.

Prace muszą zostać zakończone do końca listopada przyszłego roku.

ZUK otrzymał na ten cel pożyczkę z WFOŚiGW w kwocie 8 mln zł, która zostanie w 30 procentach umorzona. ZUK będzie musiał oddać ponad 5,5 mln zł. Pożyczkę ZUK będzie spłacać do 2033 roku.

W ramach przebudowy oczyszczalni, ZUK zamierza tam wybudować nowy budynek, gdzie przeniesione zostaną siedziba spółki i jej biura. Budowa biurowca wraz z zapleczem dla oczyszczalni może kosztować jeszcze dodatkowy ok. milion złotych.

Oferty ZUK przyjmuje jeszcze przez dwa tygodnie, czyli do 18 marca. Przy ocenie ofert pod uwagę będą brane cena (80 procent wartości oceny) oraz termin gwarancji i rękojmi za wady na wykonane roboty budowlane.

Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości aż 100 tys. zł.

We wtorek na terenie oczyszczalni odbędzie się wizja lokalna dla firm zainteresowanych wykonaniem przebudowy.

krzem