Rozstrzygnięty został konkurs, organizowany przez Lidera Zielonej Wielkopolski na małe granty, które mogą otrzymać stowarzyszenia. W drugiej edycji programu "Działaj lokalnie" szukane były pomysły na likwidację skutków epidemii koronawirusa. W sumie granty otrzyma jedenaście projektów, z czego aż pięć będzie zrealizowanych na terenie powiatu średzkiego

W tym roku zorganizowano drugi konkurs na granty w ramach programu "Działaj lokalnie". Z grantów skorzystać mogły głównie organizacje pozarządowe oraz grupy nieformalne. W lokalnym konkursie grantowym wspierane będą najciekawsze inicjatywy społeczne, które zakładają współdziałanie mieszkańców oraz przewidują działania zmniejszające negatywne skutki epidemii. Temat konkursu jest więc nośny, ale jednocześnie dość trudny.
Kwota dofinansowania może wynieść maksymalnie 3 tys. zł. Projekty muszą być realizowane jako działania długoterminowe, gdyż muszą trwać co najmniej dwa miesiące, ale nie więcej niż cztery miesiące.
Na konkurs wpłynęło 17 wniosków, a na granty przeznaczona była pula 30 tys. zł, a więc zrealizowanych powinno zostać 10 spośród nich.
Wśród złożonych wniosków było sześć z powiatu średzkiego, w tym cztery z gminy Krzykosy oraz po jednym z gmin Dominowo i Zaniemyśl. Granty po 3 tys. zł otrzyma pięć z nich.
Wnioski z powiatu średzkiego zostały bowiem bardzo wysoko ocenione przez sędziów konkursu. Najwyższą ocenę uzyskał projekt "Wychodzimy z izolacji", który przygotowało Koło Gospodyń Wiejskich Od Nowa w Sulęcinku. W ramach projektu oczyszczone zostanie otoczenie Sali Wiejskiej w Sulęcinku, wykonane będą ławki i stoły z palet, nasadzona zieleń, a na koniec odbędzie się wspólny piknik. Wartość całego projektu to 4.108 zł.
Drugie miejsce w rankingu zajął projekt z sąsiedniego Sulęcina, a przygotowała go miejscowa Ochotnicza Straż Pożarna. Projekt pod nazwą "Sołectwo Sulęcin razem walczy z epidemią!" zakłada przygotowanie ulotki propagującej działania zapobiegające zakażeniu koronawirusem oraz spotkanie z mieszkańcami. Strażacy zakupią również sprzęt służący do odkażania - opryskiwacz spalinowy, a także maseczki i rękawiczki. Opryskiwacz to sprzęt, jakiego w powiecie średzkim nie ma jeszcze żadna OSP. Wartość całego projektu to 4.160 zł.
Co ciekawe, również trzecie miejsce na podium zajął projekt z powiatu średzkiego - tym razem z gminy Dominowo. Projekt pod nazwą "Zdrowo i sportowo" przygotowało Stowarzyszenia na Rzecz Mieszkańców Gminy Dominowo "Bona Fides", a w jego ramach odbędą się m.in. rajd rowerowy oraz spotkania "Zdrowy ruch" oraz "Nordic walking". Wartość całego projektu to 3.900 zł.
Piąte miejsce w rankingu zajął projekt "Kulinarnie przez Europę!", przygotowany przez Koło Gospodyń Wiejskich Murzynowo Leśne z gminy Krzykosy. Zakłada on przeprowadzenie warsztatów tematycznych. Wartość całego projektu to 3.940 zł.
Piątym projektem z powiatu średzkiego, który otrzyma grant jest "W dobie koronawirusa można, ale i trzeba umieć żyć", którego autorem jest Grupa Motocyklowa Czerwone Lwy Zaniemyśl. W ramach działań zaplanowano szkolenia, konkurs plastyczny dla dzieci oraz paradę motocyklową po gminie Zaniemyśl. Projekt ten zajął jedenaste miejsce, ale ponieważ dziesiąty projekt otrzyma grant w wysokości 1,5 tys. zł, to również motocykliści z Zaniemyśla mogą otrzymać 1,5 tys. zł. Wartość całego projektu wynosiła 3.750 zł.
Warto zwrócić uwagę, że szóstemu projektowi z powiatu średzkiego, czyli ""Ocalić od zapomnienia" - kultywowanie tradycji i obyczajów w Pięczkowie" zabrakło niewiele, by otrzymać grant. Projekt przygotowany przez Grażynę Pankowską jest drugi na liście rezerwowej.
W ubiegłym roku, w pierwszej edycji konkursu, wpłynęły aż 23 wnioski na małe granty. Środków wystarczyło na 14 projektów. Były wśród nich cztery inicjatywy z powiatu średzkiego. Wsparcie w wysokości 3 tys. zł otrzymały: projekt "Historia, która łączy i inspiruje", który przedstawiło Koło Gospodyń Wiejskich z Brzezia, projekt "Jak to kiedyś bywało, kiedy ludziom spotykać się chciało?", który przedstawiło Stowarzyszenie Pięczkowianie z gminy Krzykosy, oraz projekt "Jemy zdrowo i kolorowo", który zrealizowało Stowarzyszenie na rzecz Mieszkańców Gminy Dominowo "Bona Fides". Z kolei wsparcie w wysokości 1,8 tys. zł otrzymały warsztaty carvingu, które zorganizowało KGW Czarne Piątkowo.
Program "Działaj lokalnie" średzki Lider Zielonej Wielkopolski prowadzi we współpracy z Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności. Warto pamiętać, że Stowarzyszenie Lider Zielonej Wielkopolski to Lokalna Grupa Działania, która obejmuje swoim działaniem obszar aż 13 gmin członkowskich z pięciu powiatów. Są wśród nich cztery gminy w powiecie średzkim: Środa, Dominowo, Krzykosy i Zaniemyśl. Program "Działaj lokalnie", który jest przedsięwzięciem Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, w Polsce realizuje Akademia Rozwoju Filantropii. Koordynatorem projektu w Liderze Zielonej Wielkopolski jest Marta Mańkowska, a współpracuje z nią Grzegorz Wiśniewski.
krzem