NOWE MIASTO. W niedzielę odbyło się walne zebranie sprawozdawcze druhów Ochotniczej Straży Pożarnej z Nowego Miasta
Wśród gości zaproszonych na zebranie byli komendant Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Środzie mł. bryg. T. Skorliński, komendant gminny asp. sztab. M. Poll, wójt A. Podemski, zastępca wójta W. Schreiber, przewodniczący Rady Gminy W. Tomaszewski, wiceprzewodniczący Rady Gminy J. Twardowski, sekretarz powiatowego związku OSP Grzegorz Borowski i prezes zarządu gminnego OSP G. Gogulski. Na zebranie nie zdążył dotrzeć starosta, ponieważ... trwał jeszcze bieg w Środzie.
Zarząd nowomiejskiej jednostki otrzymał jednogłośne absolutorium za działalność w roku sprawozdawczym. Prezes nowomiejskiej jednostki wygłosił bardzo obszerne sprawozdanie, w którym podkreślił szeroką działalność bojową, taktyczną i społeczną. (OSP Nowe Miasto miało najwięcej wyjazdów w powiecie). Zwrócił także uwagę na współpracę z sołectwem, biblioteką, GOK-iem i szkołami oraz sąsiednimi jednostkami, a także na trwająca właśnie rozbudowę remizy. kub