KLĘKA. 6 maja na stadionie gminnym w Klęce odbyły się uroczyste Gminne Obchody Dnia Strażaka połączone z obchodami jubileuszu 70. rocznicy powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Klęce
Po zbiórce strażaków, uroczystości rozpoczęła polowa msza święta na stadionie w Klęce odprawiona przez ks. Stanisława Tomalika, proboszcza parafii Nowe Miasto nad Wartą. Msza została odprawiona w intencji druhów, strażaków i ich rodzin, z prośbą o dalszą opiekę św. Floriana. Następnie strażacy udali się na murawę stadionu, gdzie odbyła się druga część historycznych dla jednostki, a także gminy uroczystości.
Podczas apelu odśpiewano Mazurka Dąbrowskiego oraz wzniesiono na wysięgniku biało- czerwoną flagę. Poczty sztandarowe, strażaków oraz zaproszonych gości - w tym druhów z zaprzyjaźnionej od 22 lat jednostki gminy Vestenbergsgreuth w Niemczech - przywitał prezes OSP Klęka Grzegorz Gugulski, przedstawiając także rys historyczny jednostki.
Zasłużeni strażacy wyróżnieni zostali odznaczeniami i medalami za zasługi. Złotym Znakiem Związku OSP RP odznaczono Krzysztofa Cichonia. Złote Medale za Zasługi dla Pożarnictwa otrzymali: Wojciech Mazurek i Paweł Grzeszczyk. Srebrne Medale za Zasługi dla Pożarnictwa otrzymali: Piotr Cichoń, Damian Mroziński, Piotr Haak i Wiesław Smektała. Brązowe Medale za Zasługi dla Pożarnictwa otrzymali: Tomasz Marcinowski, Paweł Wojciński, Elżbieta Joachimiak, Marian Lewandowski, Leszek Teterycz, Jakub Ratajczak, Bartosz Król, Tomasz Lipiecki. Z kolei Odznakę Strażak Wzorowy otrzymał Adrian Pasterniak. Ponadto decyzją Prezydium Zarządu OSP w Klęce, za duże osobiste zaangażowanie w działalność i rozwój Ochotniczej Straży Pożarnej nadano Krzyż Koronny Sławomirowi Rogackiemu.
Odznaki za wysługę lat otrzymali: za 70 lat służby druh Wincenty Michalak - OSP Klęka, 70 lat służby druh Bronisław Janicki - OSP Wolica Kozia, 60 lat służby druh Stanisław Łuczak -OSP Klęka oraz 50 lat służby druhowie: Jerzy Sobczak, Stefan Kaczmarek, Zygmunt Tomczak i Leszek Stangryczak - wszyscy OSP Klęka.
Z okazji Dnia Strażaka oraz 70. rocznicy powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Klęce za chlubną i ofiarną działalność w zaszczytnej służbie społecznej zostali wyróżnieni: Zofia Adryan, Krzysztof Cichoń, Sławomir Rogacki, Leszek Teterycz, Kazimiera Stangryczak, Grzegorz Gogulski i Roman Cichoń.
Podczas uroczystości uhonorowano druhów oraz jednostki za turniej strzelecki o Puchar Prezesa Zarządu Gminnego. Najlepszą spośród 5 jednostek okazała się OSP Nowe Miasto nad Wartą wyprzedzając Boguszyn i Klękę. Indywidualnie zwyciężył Wojciech Mazurkiewicz, drugi był Zenon Wojciechowski, a trzeci Tomasz Lipecki.
Nie zabrakło wielu życzliwych słów, gratulacji. Z okazji jubileuszu 70-lecia istnienia jednostki firma Phytopharm Klęka, która wspiera brać strażacką, ufundowała jednostce OSP Klęka najnowszej generacji motopompę, która została poświęcona przez ks. Stanisława Tomalika.
Goście z niemieckiej gminy Vestenbergsgreuth również wsparli jednostkę zarówno finansowo, jak i rzeczowo przekazując upominek.
Nie zabrakło także strażackiej grochówki, był koncert orkiestry strażackiej, występ artystyczny dzieci z ZS w Klęce oraz pokaz sprawności strażackiej i prezentacja sprzętu strażackiego gminy Nowe Miasto nad Wartą.
Uroczystości jubileuszowe zakończyła zabawa strażacka.
Imprezę wsparł finansowo i organizacyjnie Urząd Gminy w Nowym Mieście nad Wartą, w ramach Rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz Zarząd Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Nowym Mieście nad Wartą i Ochotnicza Straż Pożarna w Klęce.
(tom)