CHWALĘCIN. Kolejna droga asfaltowa przybyła w gminie Nowe Miasto nad Wartą, co z pewnością ucieszy przede wszystkim mieszkańców Chwalęcina, a niebawem i Nowego Miasta nad Wartą (ul. Poznańska, dojazd do lasku Guć)
Firma Robót Drogowych Krzysztof Kukulski z Kijewa przebudowała już drogę dojazdową w Chwalęcinie, choć termin wykonania upływa z końcem sierpnia. Niebawem droga dojazdowa do lasku Guć w Nowym Mieście nad Wartą zostanie zmodernizowana i zostanie położony dywanik asfaltowy. W Chwalęcinie asfalt został położony na długości 835,20 m, a w Nowym Mieście zostanie położony na długości 273,66 m. Koszt przebudowy dróg wyniesie 382.700,60 zł.
Prace, jakie wykonano to: odtworzenie trasy i punktów wysokościowych, usunięcie drzew i krzewów, zdjęcie i wywóz poza teren robót darniny, rozbiórka elementów dróg z wywozem, wykonanie wykopów, wykonanie nasypów, profilowanie i zagęszczenie podłoża, oczyszczenie i skropienie podłoża, wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego, urządzenia bezpieczeństwa ruchu, roboty różne.
(tom)