GIECZ. Z końcem lata zakończyły się badania wykopaliskowe na stanowisku numer 10 koło grodu w Grodziszczku - cmentarzysko i osada wczesnośredniowieczna
Jak co roku, oprócz archeologów z Polski, uczestniczyli w nich także badacze i studenci z zagranicy - tym razem z Litwy, USA, Kanady, Niemiec i Chin. Po ponad dwóch miesiącach badań odkryli oni 25 grobów i ponad 60 obiektów pradziejowych i wczesnośredniowiecznych, na których opracowaniu - jak informują archeolodzy z Giecza - miną spokojne zimowe tygodnie.
Był to już siódmy sezon wykopalisk na cmentarzysku wczesnośredniowiecznym, które jest położone na zachód od Grodziszczka, w kierunku na Nowojewo. Wcześniej archeolodzy przebadali cmentarzysko przy samym grodzie. Teraz badaniami objęte jest cmentarzysko położone pół kilometra dalej. Prawdopodobnie pomiędzy jednym a drugim cmentarzyskiem była osada i to, na którym obecnie prowadzone są prace, służyło pochówkowi mieszkańców tej osady. Już wcześniej na cmentarzu tym archeolodzy odkryli ponad 90 pochówków.
Latem trwały również kolejne wykopaliska wewnątrz grodu, przy pozostałościach kościoła kamiennego.
krzem