ROGUSKO. Po okresie wakacyjnym wznowiono zajęcia szkolne w stajni Adamus w Rogusku
Do stajni Adamus w Rogusku na drugie zajęcia jazdy konnej przyjechały dwie klasy czwarte ze Szkoły Podstawowej w Klęce. Jak zawsze dzieci bawiły się wyśmienicie. Po zajęciach regenerowały swoje siły przy ognisku. W kolejnych dniach pojawili się uczniowie klasy VI, III, VII, a na końcu klasa I i II SP w Klęce.
Konsekwencją kontynuacji zajęć w stajni jest realizacja projektu, który skierowany został do szkół podstawowych na terenie gminy Nowe Miasto nad Wartą z zakresu wychowania fizycznego i sportu oraz rekreacji ruchowej, w tym jazdy konnej. Jest to projekt stworzony i realizowany z inicjatywy stowarzyszenia, a współfinansowany przez Urząd Gminy w Nowym Mieście nad Wartą.
Zadaniem projektu jest urozmaicenie i uatrakcyjnienie zajęć szkolnych, zaszczepienie w dzieciach i młodzieży chęci do aktywnego spędzania wolnego czasu, upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i rekreacji ruchowej, w tym jazdy konnej. Projekt przyczynia się do poznawania terenów nadwarciańskich okolicy (możliwość organizowania w terenie zajęć z zakresu biologii, przyrody, geografii), poznawania, postępowania oraz obcowania z przyrodą, zwierzętami gospodarskimi. Wzbudzanie potrzeby kontaktu z przyrodą. Poznawanie zagadnień w zakresie hodowli różnorodnych ras koni oraz podstaw jeździectwa. Projekt ma na celu przekonanie dzieci i młodzieży, iż zajęcia szkolne poza szkołą są ciekawe i poznawcze, a szkoła sama w sobie nie musi być miejscem monotonnym i wyłącznie obowiązkowym. Przedstawienie uczniom szkoły ciekawej, odkrywczej, ukazującej nowe horyzonty i perspektywy, a nauki jako przyjemności. Integracja dzieci i młodzieży w środowisku lokalnym, uczenie niesienia pomocy, tolerancji, bezinteresowności i partnerstwa. Przede wszystkim jednak przekonanie dzieci i młodzież, że sport, aktywność fizyczna, pod różną postacią to klucz do zdrowia oraz dobrego samopoczucia fizycznego jak i psychicznego.
Dotację uzyskaną z Urzędu Gminy na realizację projektu przeznaczono na działalność bieżącą stowarzyszenia oraz zakup sprzętu i wyposażenia jeździeckiego.
(tom)