KRZYKOSY. Radni z Sulęcinka przejmują całą władzę w Radzie Gminy Krzykosy. Przewodniczącym został Krzysztof Jankowiak, a wiceprzewodniczącym Michał Grochowski
W 15-osobowej Radzie Gminy Krzykosy zasiadło po tegorocznych wyborach samorządowych 6 nowych radnych, jednak nie miało to wpływu na wybór Krzysztofa Jankowiaka na przewodniczącego rady. Przypomnę, że Krzysztof Jankowiak, po nagłej śmierci Wiesława Zająca, objął tę funkcję niespełna miesiąc przed wyborami.
Ponad dwie godziny trwała I sesja Rady Gminy w Krzykosach. Obrady pierwszej sesji rozpoczęto od odśpiewania hymnu państwowego, a następnie radnych VIII kadencji powitała radna senior Irena Gorzelańczyk-Ryś.
Kolejnym punktem sesji było wręczenie nowo wybranym radnym zaświadczenia o wyborze na radnego, a aktu tego dokonał przewodniczący Gminnej Komisji Wyborczej. Po otrzymaniu zaświadczeń radni złożyli ślubowanie. Przewodniczący Mendyka wręczył zaświadczenie o wyborze na wójta gminy Krzykosy Andrzejowi Janickiemu, który składając ślubowanie odczytał treść roty.
W przypadku wyboru przewodniczącego Rady Gminy Krzykosy, na Krzysztofa Jankowiaka zagłosowali wszyscy radni, tak więc jednomyślnie został on wybrany przewodniczącym rady na 5-letnią kadencję. Po wyborze podziękował za okazane zaufanie i przejął prowadzenie obrad pierwszej sesji.
Wybór wiceprzewodniczącego rady również nie wzbudził emocji, a jedyna kandydatura Michała Grochowskiego z Sulęcinka, zgłoszona przez radnego Jerzego Dominika, została umotywowana doświadczeniem radnego i pełnieniem tej funkcji w minionej kadencji, z której wywiązał się dobrze. Michał Grochowski otrzymał poparcie wszystkich radnych.
(tom)