GIECZ. Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy pozyskało kolejne wielkie środki na rozbudowę. Ze środków unijnych muzeum otrzyma 13 mln zł. Podobne wielkie środki muzeum otrzymało 14 lat temu. Wtedy jednak eurośrodki podzielono między Lednicę, Grzybowo i Giecz. Tym razem 20 mln zł zostanie zainwestowane w Lednicy
W lutym Maciej Sytek, członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego, oraz prof. dr hab. Andrzej M. Wyrwa, dyrektor Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, podpisali umowę dotyczącą realizacji projektu "Dziedzictwo Pierwszych Piastów na Lednicy - rozbudowa infrastruktury magazynowo - konserwatorsko - wystawienniczej". Umowa zakłada przyznanie dofinansowania na przedsięwzięcie z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Wartość całego projektu opiewa na sumę 20 mln zł, z czego zarząd województwa przyznał na ten cel 13 mln zł. Koncepcja rozbudowy Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy zakłada przebudowę i modernizację istniejącego zaplecza muzealnego przez powiększenie i przebudowę istniejących budynków na cele magazynowania i ekspozycji zbiorów muzealnych, prowadzenia działań naukowych i edukacyjnych. Powstaną specjalistyczne pracownie konserwatorskie i badawcze oraz zaplecze związane z obsługą ruchu turystycznego. Zakończenie projektu zaplanowano na kwiecień przyszłego roku.
Przypomnijmy, że Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy to nie tylko Lednica, ale także rezerwaty archeologiczne w Gieczu i Grzybowie. Ostatnio warto o tym przypominać, bo centrala nad Jeziorem Lednickim jakby o tym zapominała.
Podobnie wielkie środki muzeum pozyskało przed 14 laty. Muzeum otrzymało wtedy dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Polsce. Wartość całego projektu wyniosło prawie 12 mln zł, co podzielono równo między Lednicę, Giecz i Grzybowo. Dofinansowanie wyniosło ponad 6,2 mln zł.
W Grzybowie powstał wtedy piękny obiekt muzealny. W Gieczu rozbudowano obiekt muzealny na terenie grodu, gdzie powiększyła się powierzchnia wystawy stałej, a na dobudowanym piętrze powstała sala konferencyjna. Z kolei na podgrodziu powstała drewniana osada edukacyjna z pawilonem mieszczącym wystawę czasową. Prace kosztowały ponad 4 mln zł, z czego dofinansowanie wyniosło połowę.
Inwestycje te w zdecydowany sposób uatrakcyjniły Giecz. Szkoda, że tym razem Lednica nie podzieliła się otrzymanymi środkami tylko wszystkie pozyskane potężne eurofundusze skierowała na rozbudowę i przebudowę muzeum nad Ostrowem Lednickim.
krzem