ŁĘKNO. Petycja podpisana przez mieszkańców gminy Zaniemyśl przyniosła dobry efekt. Na razie to deklaracja starosty, że niebezpieczne przejście dla pieszych w Łęknie stanie się bezpieczne
Jak pisaliśmy trzy miesiące temu, wątek niebezpiecznych przejść dla pieszych w Zaniemyślu i okolicach pojawiał się już na sesjach Rady Gminy Zaniemyśl i podczas pracy komisji radnych. Autorzy petycji napisali: "Odpowiedzialne organy wymieniają się pismami, a kierowcom i pieszym cierpnie skóra, kiedy przez nie przejeżdżają lub przechodzą."
Zdaniem autorów apelu, dalsza zwłoka może doprowadzić do tragedii. Petycja dotyczyła Łękna i przejścia na drodze powiatowej przy dawnym Eko. Przejście położone jest w obszarze zabudowanym, ale na słabo oświetlonej i ruchliwej drodze - przelotowej dla podróżujących pomiędzy Zaniemyślem a Kórnikiem.
Z przejścia korzysta każdego dnia wiele osób. Są to mieszkańcy tego osiedla i okolic, klienci sklepów zlokalizowanych w pawilonie handlowym, dzieci uczęszczające do przedszkola A Kuku i ich rodzice, oraz dzieci i młodzież korzystająca z placu zabaw. Tymczasem przekraczający drogę są słabo widoczni, a samochody nie zatrzymują się przed pasami.
Autorzy petycji proponowali doświetlenie przejścia, zamontowanie elementów odblaskowych lub najlepiej instalację sygnalizacji świetlnej.
Adresatami apelu byli starosta średzki oraz Zarząd Powiatu Średzkiego. Podpisy przyniosły efekt.
21 lutego odbyło się posiedzenie powiatowej komisji bezpieczeństwa i porządku poświęcone bezpieczeństwu pieszych oraz zapoznaniu się z możliwościami budowy wyniesionych przejść dla pieszych. Policja przedstawiła rekomendacje dla jedenastu przejść dla pieszych, na których doszło w latach 2017-2019 do największej liczby zdarzeń. Łękna nie było wśród tych najniebezpieczniejszych, ale sprawa została rozpoznana i pozytywnie zarekomendowana przez Wydział Inwestycji i Dróg Starostwa Powiatowego oraz pozytywnie zaopiniowana przez policję. Zdaniem policji, zasadnym byłaby realizacja instalacji sygnalizacji świetlnej z detektorem prędkości.
Starosta Ernest Iwańczuk poinformował radnych Justynę Dąbrowską i Marka Stroiwąsa oraz wójta Krzysztofa Urbasa, że będzie rekomendował radnym powiatowym zatwierdzenie tej inwestycji. Zadanie mogłoby być zrealizowane w latach 2021-2022.
Starosta przypomniał, że planowanie oświetlenia znajdującego się na terenie gminy przy drogach powiatowych należy do zadań własnych gminy.
krzem