Pierwszą decyzją nowego burmistrza Piotra Mielocha było powołanie na swojego zastępcę Marię Mieszczak. Była sekretarz miasta wraca do Urzędu Miejskiego z emerytury, na którą przeszła pod koniec lipca
Maria Mieszczak kilka dni wcześniej zgłosiła swoją kandydaturę na sekretarza miasta. Konkurs ogłosił poprzedni burmistrz Wojciech Ziętkowski po tym, jak swoją rezygnację z tej funkcji ogłosił Marcin Bednarz.
Jednak tuż przed końcem swojego urzędowania Marcin Bednarz wycofał swoją rezygnację, a burmistrz Ziętkowski unieważnił konkurs, na który zgłosiło się siedem osób.
Burmistrz Piotr Mieloch natychmiast potrzebował do pracy osoby kompetentnej, znającej urząd i sprawy samorządu. Tym bardziej, że w ubiegłą środę, rozpoczynając pracę, nie miał w urzędzie już skarbnika miasta (o czym piszemy obok), a sekretarz Marcin Bednarz wziął kilka dni bezpłatnego urlopu.
Dlatego też 21 listopada burmistrz swoim pierwszym zarządzeniem powołał Marię Mieszczak na zastępcę burmistrza miasta. - Panią Marię zawsze bardzo ceniłem, jestem pewny, że jest osobą kompetentną i w pełni mogę jej ufać - mówi burmistrz Mieloch.
Maria Mieszczak jest rodowitą średzianką. Urodziła się 23 stycznia 1957 roku. Ukończyła Liceum Ogólnokształcące w Środzie w 1976 roku i Policealne Studium Zawodowe w Środzie w 1978 roku oraz studia magisterskie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu w zakresie administracji w 1989 roku. Od 4 stycznia 1979 roku podjęła staż w Wydziale Ogólnym Urzędu Miejskiego w Środzie.
W Urzędzie Miejskim przeszła przez wszystkie szczeble kariery zawodowej. Po niespełna pół roku awansowała na stanowisko referenta. W marcu 1981 roku objęła stanowisko starszego referenta, natomiast w 1982 roku awansowała na inspektora. W 1989 roku została mianowana sekretarzem Urzędu Miasta i Gminy w Środzie, a później sekretarzem miasta. Była nim do 29 lipca tego roku.
W swojej pracy zawsze ceniła apolityczność. - Każdy ma jakieś poglądy, ale w pracy sekretarz miasta musi o nich zapomnieć. Musi być zupełnie apolityczny - mówiła "Średzkiej" kończąc swoją pracę na tym stanowisku.
Maria Mieszczak w czerwcu otrzymała medal honorowy gminy Środa Ad Valorem.
(kóz)