NOWE MIASTO. W remizie w Nowym Mieście odbyło się spotkanie z Mikołajem. Aby do niego się dostać, trzeba było koniecznie przygotować ozdobę na strażacką choinkę i zgłosić się telefonicznie. Wszystkie terminy na spotkanie z Mikołajem zostały zajęte
Spotkanie z Mikołajem odbyło się w niedzielę. Dzieci przychodziły na nie z rodzicami lub dziadkami. Aby zachować reżim sanitarny, konieczne były zapisy i dokładne przestrzeganie godzin. Mikołaj w imieniu strażaków z Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Mieście nie tylko dziękował dzieciom za ozdoby, ale także chętnie się z nimi fotografował.
Spotkanie zorganizowały OSP Nowe Miasto i nowomiejska Rada Sołecka.
(k)