ŚNIECISKA. Doskonale w konkursie wiedzy o powstaniu wielkopolskim spisał się młody uczeń Szkoły Podstawowej w Śnieciskach - Antoni Fleśman
Już od 10 lat w ramach programu „Powstanie Wielkopolskie 1918/1919. Pamiętamy!" poznańskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli organizowany jest Konkurs Wiedzy o Powstaniu Wielkopolskim. Skierowany jest do dzieci i młodzieży. Pozwala budować i szerzyć wiedzę o powstaniu wielkopolskim wśród młodego pokolenia Wielkopolan. Działania te wspaniale wpisują się w przygotowania do obchodów 100. rocznicy wybuchu powstania wielkopolskiego i odzyskania niepodległości przez Polskę.
Zainteresowanie konkursem było w tym roku bardzo duże - łącznie we wszystkich etapach: szkoły podstawowej, gimnazjalnej i średniej wzięło udział około trzy tysiące uczniów, z czego 600 zakwalifikowało się do etapu wojewódzkiego. Finał wojewódzki X Konkursu Wiedzy o Powstaniu Wielkopolskim odbył się 17 marca na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Poziom uczestników konkursu był bardzo wysoki, co napawa dumą rodziców i nauczycieli. Jednocześnie daje nadzieję, że młode pokolenie wyrasta na świadomych swojej historii Polaków.
Blisko 70 laureatów, czyli zdobywców pierwszego, drugiego lub trzeciego miejsca, odebrało 25 kwietnia w poznańskim Multikinie wspaniałe dyplomy i nagrody.
Jednym z laureatów, a jedynym z powiatu średzkiego, został zdobywca drugiego miejsca Antoni Fleśman ze Szkoły Podstawowej w Śnieciskach. Do konkursu przygotowywał się wraz z grupą uczniów tej szkoły pod kierunkiem historyka Waldemara Wlazłego. Udział w konkursie był dla Antka dużym wyzwaniem, ponieważ jest uczniem zaledwie trzeciej klasy i nie ma jeszcze przedmiotu historia! Nie stanowiło to jednak bariery dla rozwoju niesamowitej pasji historycznej, którą zaszczepił w nim dziadek.
krzem