Modernizowana część budynku przy ul. Małej Klasztornej jest prawie gotowa. We wtorek starosta Ernest Iwańczuk, wicestarosta Małgorzata Wiśniewska-Zabłocka oraz członkowie zarządu Agnieszka Król, Michał Matelski i Bogusław Biernat odwiedzili plac budowy
Cały Zarząd Powiatu Średzkiego zgodnie pogratulował obecnej na miejscu Bernadecie Staszak, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, sprawnej realizacji projektu „Adaptacja obiektu pofabrycznego przy ul. Mała Klasztorna 3 w Środzie Wielkopolskiej na cele mieszkalnictwa chronionego i wspomaganego". W ramach projektu, w budynku powstaną mieszkania chronione i wspomagane dla 42 osób, w tym 36 osób z niepełnosprawnościami oraz 6 osób niesamodzielnych. Pomoc obejmować będzie usługi bytowe oraz rozwijanie lub utrwalanie samodzielności, sprawności w zakresie samoobsługi, pełnienia ról społecznych w integracji ze społecznością lokalną, w celu umożliwienia prowadzenia samodzielnego życia.
Dobiega końca I etap prac adaptacyjnych części obiektu pofabrycznego po średzkiej Modenie na cele mieszkaniowe. Przypomnijmy, że powstanie 7 mieszkań, w których prowadzone będą usługi w formie mieszkań chronionych. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie stara się o kolejne środki.
Przypomnijmy, że zakończenie robót I etapu zaplanowano na koniec sierpnia. Pierwotnie prace miały trwać do końca maja. Ale termin został wydłużony z uwagi na utrudnienia związane z COVID-19 oraz wykonanie elewacji na najstarszej części obiektu zgodnie z zakresem robót uwzględnionym w przetargu ogłoszonym i rozstrzygniętym w maju. W obiekcie prowadzone są nie tylko ostatnie prace budowlane, ale także jest on już wyposażany w sprzęty i meble.
Jak mówiła nam niedawno Bernadeta Staszak, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, prace jeszcze w bieżącym roku będą kontynuowane w związku z uzyskaniem przez powiat średzki dofinansowania w wysokości 150 tys. zł na utworzenie Powiatowego Klubu ,,Senior+" w ramach rządowego Programu Wieloletniego ,,Senior+" na lata 2015-2020. Baza lokalowa klubu powstanie w tej lokalizacji do 31 grudnia 2020 r.
Powiat średzki uwzględniając potrzeby mieszkańców, w szczególności niesamodzielnych, opracował projekt utworzenia centrum opiekuńczo-mieszkalnego w budynku po Modenie. Projekt został złożony w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. - Oczekujemy na jego rozstrzygnięcie. Aplikujemy o ośrodki w wysokości 2.708.000 zł - mówi dyrektor Bernadeta Staszak.
Przypomnijmy, że prace remontowo - adaptacyjne w najstarszej części budynku po Modenie przy ul. Małej Klasztornej rozpoczęły się w październiku ubiegłego roku. Inwestycja jest dofinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Projekt uzyskał dofinansowanie w wysokości 1.999.999,98 zł. Ostatecznie wartość udzielonego zamówienia wynosi 2.393.732, 35 zł.
Obecny I etap inwestycji przy ul. Małej Klasztornej obejmuje 1/3 budynku.
(kóz)