Projekt budżetu na 2022 rok przyjęty przez Zarząd Powiatu Średzkiego zakłada inwestycje rządu prawie 18 mln zł, z czego 10,3 mln zł to środki własne, 4,1 mln zł pieniądze z Unii Europejskiej, wreszcie 3,4 tys. zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
Wśród największych inwestycji, które będą realizowane w przyszłym roku, jest przebudowa i wyposażenie pracowni kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Rolniczych i Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Środzie w ramach projektu „Nowoczesne kształcenie zawodowe". Inwestycja będzie kosztować 3.188 tys. zł. Drugi bardzo duży projekt to drugi etap adaptacji obiektu pofabrycznego po Modenie na Centrum Aktywności Społecznej za 3,4 mln zł. Na oba te projekty pozyskano duże pieniądze ze źródeł zewnętrznych. O obu obszernie pisaliśmy zaraz po tym, jak projekty uzyskiwały dofinansowania.
Poza tym powiat planuje objęcie udziałów w Powiatowym Centrum Inwestycji w kwocie 678 tys. zł i w wniesienie wkładu do spółki Szpital Średzki oraz podwyższenie kapitału zakładowego za kwotę 2.290.000 zł. Na modernizację infrastruktury Średzkiej Kolei Wąskotorowej w budżecie znajdzie się 300 tys. zł. Przypomnijmy, że na to zadanie w budżecie gminy Środa ma się znaleźć 200 tys. zł, a w budżecie gminy Zaniemyśl 100 tys. zł.
Sporo w budżecie powiatowym jest inwestycji drogowych: rozbudowa drogi powiatowej w Dominowie od ul. Nekielskiej do Topolowej - 500 tys. zł, rozbudowa drogi powiatowej Borowo - Sulęcin - 260 tys. zł, budowa wschodniej obwodnicy miasta 600 tys. zł, powierzchniowe utrwalanie nawierzchni dróg powiatowych 1 mln zł, przebudowa drogi powiatowej w Pławcach - 100 tys. zł, przygotowanie infrastruktury drogowej na terenach inwestycyjnych powiatu - 900 tys. zł, przebudowa drogi powiatowej w Kruczynie - 100 tys. zł, przebudowa - rozbudowa drogi powiatowej od Brzezia do Czarnego Piątkowa - 100 tys. zł, przebudowa drogi na odcinku Źrenica - Miłosław - 422 tys. zł, przebudowa drogi powiatowej w Kijewie - 100 tys. zł, przebudowa ul. Harcerskiej - 150 tys. zł, budowa zachodnio - północnej obwodnicy miasta - 150 tys. zł.
Warto jednak pamiętać, że na część z tych projektów powiat otrzyma bardzo duże dofinansowanie, które pozwoli zrealizować inwestycje. Na przykład dotyczy to pieniędzy na drogę Borowo - Sulęcin z programu Nowy Ład.
W przyszłym roku realizowane będą także inwestycje dotyczące bezpieczeństwa na drogach. Na przebudowę przejść dla pieszych powiat także otrzyma środki rządowe. Przejście dla pieszych w Jarosławcu w budżecie powiatu to kwota 49 tys. zł, Czarnotkach 54 tys. zł, w Środzie 57 tys. zł, w Koszutach 74 tys. zł, w Solcu 32 tys. zł.
Na budowę ścieżki pieszo-rowerowej Zielniki - Pławce zapisano 1,7 mln zł, na modernizację budynku przy ul. Daszyńskiego w dostosowaniu do przepisów przeciwpożarowych - 287 tys. zł, a na modernizację pomieszczeń starostwa - 50 tys. zł. W budżecie inwestycyjnym jest również 50 tys. zł na dofinansowanie zakupu sprężarki do napełniania aparatów powietrznych i 150 tys. zł na dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu pożarniczego.
(k)