PIĘCZKOWO. W sobotę w kaplicy w Pięczkowie odbyła się msza św. z okazji 75-lecia istnienia zespołu Tośtoki. Była to okazja nie tylko do wspólnej modlitwy, ale także do spotkania się i wspólnego zaśpiewania. Szkoda tylko, że ze względu na pandemię, jubileusz nie mógł być obchodzony w większym gronie, podczas dużego koncertu
Przypomnijmy, że Regionalny Zespół Folklorystyczny Tośtoki powstał tuż po wyzwoleniu Pięczkowa w 1945 roku. Zajęcia odbywały się od poniedziałku do piątku w największej klasie szkolnej, w której przed próbą było trzeba spiętrzyć ośmioosobowe ławki, a po próbie ustawić je ponownie do zajęć lekcyjnych. Już w 1945 roku zespół wziął udział w święcie pieśni w Środzie oraz w dożynkach, które odbyły się w Pięczkowie. Do zespołu zapisało się 65 członków. Potem zespół zapisał piękne karty historii występując oczywiście nie tylko w powiecie średzkim, ale w wielu zakątkach kraju, także podczas dożynek ogólnopolskich.
(r)