Ponad 30 tysięcy przypadków grypy i zachorowań grypopochodnych odnotowano na terenie powiatu średzkiego w ubiegłym roku. W porównaniu z rokiem 2016 wzrost tu był ogromny. Ale są też dobre wiadomości. Zapadalność na niektóre choroby zakaźne w poprzednim roku była mniejsza. Statystyki Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Środzie są ciekawą lekturą
W 2017 roku PSSE, jeśli chodzi o sytuację epidemiologiczną chorób zakaźnych i w związku ze zgłoszeniami zachorowań oraz podejrzeń zachorowań na choroby zakaźne, przeprowadziła 196 wywiadów oraz 318 dochodzeń epidemiologicznych. - W minionym roku sytuację epidemiologiczną w powiecie średzkim w zakresie większości chorób zakaźnych należy ocenić jako zadowalającą - wskazuje państwowy powiatowy inspektor sanitarny w Środzie Maria Deręgowska.
W porównaniu z rokiem 2016 spadek niektórych chorób był wyraźny. Były tylko 4 przypadki zachorowań u dzieci na zatrucia pokarmowe (16 w 2016 r.). Poza tym wystąpiło na przykład 69 pojedynczych przypadków biegunki u dzieci do lat 2 (93 w 2016 r.). Tu w 27 przypadkach zastosowano leczenie szpitalne.
W ostatnich dwóch latach nie było przypadków zachorowania na tężca, odrę czy różyczkę - tu 4 przypadki były w 2016 r. Był za to 1 przypadek krztuśca (5 w 2016 r.). Chorobę tę stwierdzono u 2-letniego dziecka, które chodziło do żłobka. W tym przypadku zastosowano leczenie ambulatoryjne. W żłobku nie było kolejnych zachorowań, a pozostałe dzieci były szczepione przeciw krztuścowi.
Wątrobowe kłopoty
Więcej było natomiast przypadków na wirusowe zapalenie wątroby. Jeśli chodzi o typ A, to w 2017 r. w powiecie średzkim wystąpiły 4 potwierdzone przypadki zachorowań (brak rok wcześniej). Choroba wystąpiła tylko u mężczyzn w wieku 40, 47, 58 i 59 lat. Nadzorem epidemiologicznym objęto 28 osób ze styczności z tymi chorymi.
Jeśli chodzi o typ B, to było 7 zachorowań, w tym 6 o charakterze przewlekłym nieokreślonym (rok wcześniej były 4 przypadki). Zachorowały 3 kobiety w wieku 26, 45 i 78 lat i 4 mężczyzn (44, 52, 57 i 62 lata). Jak podaje PSSE, wszyscy chorzy byli w grupie osób szczególnie narażonych na zakażenie, z powodu przeprowadzonych różnych zabiegów medycznych z naruszeniem ciągłości tkanek (chodzi o transfuzje krwi, zabiegi chirurgiczne i stomatologiczne). Nadzorem epidemiologicznym objęto 23 osoby.
Jeśli chodzi o typ C, to w 2017 r. zarejestrowano 13 pojedynczych zachorowań na wirusowe zapalenie wątroby typu C o przebiegu bezobjawowym (zakażeń HCV) - rok wcześniej było to 6 przypadków.
Dziecięce choroby zakaźne
Spadła też liczba chorych na ospę wietrzną. Zarejestrowano łącznie 136 przypadków - w tym 86 procent stanowiły dzieci było w wieku do 9 lat). Warto podkreślić, że jak informuje PSSE, chorzy nie byli szczepieni.
Grypa atakuje
Znacznie natomiast wzrosła liczba zachorowań na grypę i choroby grypopochodne. W 2016 r. było 7078 przypadków, w tym 2 potwierdzone przypadki grypy. W ubiegłym było 31 804 przypadków grypy i podejrzeń grypy, ale żadnego potwierdzonego przypadku.
PSSE wyjaśnia, że analiza sytuacji epidemiologicznej grypy dokonywana jest przez PIS na podstawie liczby zachorowań oraz podejrzeń zachorowań na grypę, zgłaszanych przez podmioty lecznicze w systemie tygodniowym, przez cały rok. Znaczący wzrost ogólnej liczby zachorowań w ostatnich latach spowodowany jest przede wszystkim wzmożonym nadzorem PSSE nad ich zgłaszalnością. Tego średzka stacja pilnuje mocno.
Dobrą wiadomością jest to, że w ubiegłym roku nie zanotowano przypadków inwazyjnej choroby meningokokowej, a jeśli chodzi o chorobę pneumokokową, to były tylko 2 zachorowania u kobiet w wieku 33 i 66 lat.
W 2017 r. odnotowano 3 pojedyncze zachorowania na zapalenie opon mózgowo -rdzeniowych, jedno o etiologii wirusowej oraz 2 bakteryjne - rok wcześniej było 8 przypadków. Chorzy byli w wieku 14, 30 i 50 lat. Niestety, jedna osoba zmarła.
Z 17 do 12 spadła liczba zachorowań na boreliozę. W 8 przypadkach zdiagnozowano rumień wędrujący, u 5 chorych odnotowano późne objawy boreliozy. Dwie osoby musiały zostać hospitalizowane. PSSE dodaje, że 11 chorych pamiętało wcześniejsze pokąsanie przez kleszcza, do którego doszło w lesie lub na terenie przydomowego ogródka. U leśnika i rolnika stwierdzono przypadki narażenia zawodowego.
O jeden przypadek wzrosła liczba zachorowań na gruźlicę. Zarejestrowano 4 zachorowania na gruźlicę płucną prątkującą, u 3 mężczyzn (w wieku 39, 59 i 65 lat) i 95-letniej kobiety. W jednym przypadku zachorowanie dotyczyło obywatela Ukrainy, który od maja 2016 r. mieszka w Polsce.
W 2017 r. wystąpił 1 przypadek zapalenia opon mózgowo - rdzeniowych o etiologii gruźliczej u mężczyzny w wieku lat 30. Chory zmarł. W ramach nadzoru epidemiologicznego nadzorem lekarskim objęto 38 osób ze styczności z chorym.
pik