KRZYKOSY. 5 września Biblioteka Publiczna Gminy Krzykosy już po raz drugi uczestniczyła w ogólnopolskiej akcji społecznej Narodowego Czytania, której ideą jest popularyzacja klasyki literatury polskiej, poprzez publiczne jej czytanie
Czytanie odbyło się na tarasie przed Salą Wiejską w Pięczkowie, a do głośnej lektury wybrano cztery nowele: „Katarynkę" Bolesława Prusa, „Dym" Marii Konopnickiej, „Orkę" Władysława S. Reymonta oraz „Rozdzióbią nas kruki, wrony..." Stefana Żeromskiego. Wszystkich uczestników oraz gości powitała dyrektor BPG Krzykosy Alicja Golińska, która przedstawiła najważniejsze cele akcji oraz przeczytała nadesłany specjalnie na tę okazję list prezydenta Andrzeja Dudy. Następnie prowadzący wydarzenie Michał Jankowiak zapraszał do czytania kolejnych jego uczestników, którymi byli: E. Tomczak (sekretarz gminy Krzykosy), U. Kosmecka (radna gminy Krzykosy), A. Kwaśniewska (kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzykosach), J. Gabała (wiceprzewodniczący Rady Powiatu Średzkiego), U. Chojnacka (przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych w Krzykosach), K. Jankowiak (przewodniczący Rady Gminy Krzykosy), K. Mitschke (bibliotekarz), J. Kosmecka, P. Kaczor, B. Spychalska (uczennice Zespołu Szkół w Pięczkowie), M. Wielińska, A. Marchwiak, A. Wojtkowiak, H. Reimann (przedstawicielki Sołectwa Witowo), H. Reimann, M. Wróblewska (zespół regionalny Tośtoki z Pięczkowa), M. Kosmecka, Z. Górnaś, G. Pankowska (Koło Gospodyń Wiejskich w Pięczkowie).
Następnie zespół Tośtoki wykonał „Rotę", a na zakończenie części oficjalnej głos zabrała dyrektor A. Golińska, która pogratulowała doskonałego przygotowania uczestnikom, podziękowała wszystkim przybyłym i tym, którzy okazali pomoc i nie szczędzili czasu dla odpowiedniego przygotowania uroczystości: Ryszardowi Włodarczykowi (dyrektorowi Gminnego Ośrodka Kultury w Krzykosach), Michałowi Jankowiakowi (dyrektorowi Centrum Usług Wspólnych), Hieronimowi Reimannowi oraz sponsorom: Piotrowi Kowalewskiemu, Sławomirowi Kaczorowi i Urszuli Kosmeckiej. Czytający otrzymali książki z tekstami nowel z okolicznościową pieczęcią Narodowego Czytania.
Wydarzeniu towarzyszył bookcrossing (biblioteka przygotowała książki, które każdy mógł sobie zabrać do domu), była też możliwość otrzymania pieczęci na własnych książkach oraz okazja do pamiątkowego wpisu do kroniki biblioteki. Całość zakończył poczęstunek przygotowany specjalnie na tę okazję.
(r)