DOMINOWO. Radni powołali Henrykę Domańską na stanowisko skarbnika gminy Dominowo. Zmiana skarbnika nastąpi 1 września
Przypomnijmy, że obecna skarbnik gminy Teresa Kałek z dniem 29 sierpnia przechodzi na emeryturę. T. Kałek pracowała w Urzędzie Gminy Dominowo przez ponad 33 lata, a jako skarbnik - ponad 22 lata.
Nowa skarbnik objąć ma obowiązki od 1 września. Henryka Domańska wygrała konkurs na stanowisko skarbnika. Dotychczas była główną księgową Urzędu Gminy Dominowo. W urzędzie pracuje od 1 grudnia 2012 roku, a wcześniej pracowała w prywatnej firmie.
W związku z tym gmina Dominowo ogłosiła konkurs na stanowisko głównej księgowej w urzędzie. Kandydat musi posiadać ukończone ekonomiczne studia magisterskie lub wyższe studia zawodowe lub uzupełniające studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiadać co najmniej trzyletnią praktykę w księgowości. Może również posiadać ukończoną średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiadać co najmniej sześcioletnią praktykę w księgowości. Inny ewentualny warunek startu w konkursie to wpis do rejestru biegłych rewidentów lub posiadanie certyfikatu księgowego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwa kwalifikacyjnego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Oferty są przyjmowane do 24 lipca.
krzem