Nowe Łazienki, czyli park naprzeciwko Górki Wojtaszaka, są już gotowe. Teraz można użytkować piękne alejki i czekać aż urosną duże drzewa
Bardzo ciekawie wytyczone zostały w tym miejscu nowe alejki, dokonano ponad 1500 nowych nasadzeń, ustawiono 28 ławek. W tym miejscu znalazło się także 30 budek lęgowych dla ptaków i także 30 poidełek i co bardzo ciekawe - 10 "hoteli" dla owadów. Takiego miejsca w Środzie jeszcze nie było. Jest także siłownia na wzniesieniu, a na dole, niedaleko Moskawy - skatepark, o którym piszemy w innym miejscu.
Teraz potrzeba przynajmniej kilku lat zanim podrosną drzewa, ale miejsce do wypoczynku będzie atrakcyjne już teraz. Latem doskonale wpisze się w całość terenu rekreacyjno - wypoczynkowego obejmującego kąpielisko miejskie, całe tereny wokół jeziora, Górkę Wojtaszaka i park Łazienki. Ze "starych" Łazienek do nowych będzie można przejść po śluzie. Ale w przyszłości być może pojawi się nad Moskawą kładka lub mostek, czy też przeprawa linowa.
Na realizację projektu gmina Środa uzyskała dofinansowanie w wysokości 291 780,63 zł w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Całkowita wartość projektu to 441 780,63 zł. Termin zakończenia realizacji projektu został wyznaczony na 31 października 2019, jednak już teraz można spacerować alejkami nowego parku.
Uroczystego otwarcia parku dokonał wczoraj burmistrz Piotr Mieloch.
(kóz)