MURZYNOWO KOŚCIELNE. Lada moment zakończą się prace przy przebudowie drogi powiatowej w Murzynowie Kościelnym. Powstało już rondo, które jest gigantyczne
Wspólna inwestycja powiatu średzkiego i gminy Dominowo obejmuje rozbudowę drogi powiatowej Zberki - Murzynowo Kościelne o łącznej długości 998 m - od wjazdu do Murzynowa Kościelnego od strony Zberek do granicy powiatu. Prace obejmują m.in.: budowę obustronnych chodników z dopuszczeniem ruchu rowerowego, budowę 10 przejść dla pieszych, w tym budowę wyniesionego przejścia dla pieszych oraz pięciu z azylami dla pieszych, przebudowę skrzyżowania z budową 14 miejsc parkingowych przy kościele oraz budowę i przebudowę kanalizacji deszczowej. W ramach inwestycji zaplanowano też wprowadzenie nowej organizacji ruchu, a także wycinkę w sumie 35 drzew i 11 krzewów kolidujących z planowaną inwestycją oraz wykonanie nasadzeń rekompensacyjnych.
Zadanie zrealizowane jest przy dofinansowaniu z budżetu państwa w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 - 2019, dawniej zwanym Narodowym Programem Przebudowy Dróg Lokalnych. To tzw. schetynówki. W tym roku jest to jedyny remont drogi na terenie powiatu średzkiego, który otrzymał dofinansowanie w ramach tego programu.
Prace mają kosztować nieco ponad 3 mln zł, z czego połowę daje budżet państwa, a resztę dwa samorządy. Inwestycje wykonuje konsorcjum, w skład którego wchodzą: Firma Robót Drogowych Krzysztof Kukulski z Kijewa i Firma Ogólnobudowlana Haz-Bruk z Krerowa, a także dwie spółki komunalne - Powiatowe Centrum Inwestycji i Lider Usług Komunalno - Samorządowych ze Środy.
Najbardziej efektownym elementem jest budowa rondo na skrzyżowaniu dróg do Zberek i Bukowego Lasu. Rondo powstaje w miejscu krzyża, który został przeniesiony, i drzew, które zostały wycięte. Rondo jest olbrzymie. To drugie rondo w gminie Dominowo. Pierwsze powstało w Bagrowie, ale jest ono zdecydowanie mniejsze.
Powiat planował rozbudowę i modernizacji drogi także od Murzynowa Kościelnego do Zberki - Murzynowo Kościelne. Odcinek do remontu miał mieć długość około 3 km. Troje mieszkańców zgłosiło jednak protesty, które dotyczyły zajęcia ich działek pod rondo w Murzynowie Kościelnym oraz obawy przed zwiększonym ruchem pojazdów. Oprotestowanie decyzji środowiskowej sprawiło, że zakres tej rozbudowy został okrojony tylko do odcinka niespełna kilometra biegnącego przez wieś Murzynowo Kościelne.
Odcinek Zberki - Murzynowo Kościelne jest w stanie katastrofalnym i pilnie potrzebuje remontu. Powiat złożył wniosek o dofinansowanie również tego odcinka. Projekt otrzymał bardzo wysoką ocenę. Na liście rankingowej zajął trzecie miejsce w Wielkopolsce wśród wniosków powiatowych. Wartość inwestycji ma wynieść 5 mln zł, a dofinansowanie z budżetu państwa ma wynieść połowę tej kwoty. Odcinek obecnie zgłoszony do dofinansowania ma długość niespełna 2,3 km. Warto dodać, że w ramach inwestycji powstanie kolejne rondo - tym razem w Zberkach.
krzem