KRZYKOSY. W czwartek odbyła się sesja Rady Gminy Krzykosy. Podczas obrad, które odbywały się w sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Krzykosach, zachowano konieczne środki bezpieczeństwa, a radni obradowali w maseczkach siedząc w przepisowych odległościach
Podczas sesji wójt omawiał m.in. sprawy związane z prowadzonymi przetargami i pracami inwestycyjnymi. Przypomniał, że 2 marca zaczęła się inwestycja trzeciego etapu rozbudowy szkoły w Murzynowie Leśnym, a zakończenie prac przewiduje się na koniec czerwca.
W ubiegłym tygodniu zakończono prace przy budowie drogi w Murzynowcu Leśnym, a w tym tygodniu inwestycja powinna zostać odebrana. Wójt mówił także o budowie kanalizacji i wodociągu w gminie. Z powodu trudności z zakupem niektórych materiałów, inwestycja przedłuży się, ale już w tym tygodniu powinno rozpocząć uzbrajane przepompowni od strony Pięczkowa.
Wójt mówił także o przetargu na sprzedaż 5 działek, jakie chce zbyć gmina. Przetarg odbędzie się 16 czerwca. Tymczasem najprawdopodobniej w tym tygodniu zostanie ogłoszony przetarg na budowę drogi na ulicy Kościelnej w Solcu.
Wójt Andrzej Janicki mówił też o zakupie średniego samochodu bojowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pięczkowie. 50 tys. zł z budżetu powiatu i 250 tys. zł z budżetu gminy Krzykosy mogą nie wystarczyć. Przypomnijmy, że zakup samochodu będzie dofinansowany z budżetu państwa.
Radni na sesji zajmowali się także uchwałą dotyczącą diet radnych. Nie chodziło jednak o wysokość stawek, a jedynie o sposób wypłaty diet radnych. Do tej pory pieniądze mogli oni odbierać w kasie urzędu, teraz będą im przelewane na konto.
Pod koniec sesji radna Irena Gorzelańczyk-Ryś pytała, czy w Krzykosach ma powstać duża świniarnia. - Nie mamy takich informacji - mówił wójt i wyjaśniał, że jeśli świniarnia jest mniejsza i została zaprojektowana na terenie objętym miejscowym planem zagospodarowania, to procedura jej powstawania zupełnie omija Urząd Gminy w Krzykosach.
30 kwietnia wójt Andrzej Janicki ogłosił przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Krzykosy. Urząd chce wyłonić odbiorcę odpadów na rok, od 1 lipca 2020 roku do 30 czerwca 2021. Czy mieszkańców czeka podwyżka opłaty śmieciowej? To bardzo możliwe
Do 8 czerwca gmina czeka na oferty w przetargu. Tego dnia dowiemy się też, kto i jaką złożył propozycję. To, że będzie drożej jest przesądzone chociażby ze względu na częstotliwość odbioru odpadów.
Frakcji odbioru odpadów jest kilka. Odpady nieselektywne, czyli zmieszane, będą zbierane od 1 kwietnia do 31 października dwa razy w miesiącu, a przez pozostały czas - jeden raz w miesiącu. W przypadku odpadów segregowanych (system workowy) wyróżnione zostały: papier i tektura, tworzywa sztuczne i metale, szkło białe i kolorowe oraz bioodpady. Te ostatnie, podobnie jak odpady zmieszane, będą zbierane od 1 kwietnia do 31 października dwa razy w miesiącu, a przez pozostały czas - jeden raz w miesiącu.
Wielkie gabaryty mają być zbierane od 2 do 4 razy w roku, podobnie jak elektronika i zużyte opony od samochodów osobowych. W przetargu założono, że częstość odbioru będzie punktowana wyżej, w zależności do tego, kto zagwarantuje większą.
Podczas sesji wójt Andrzej Janicki przedstawił statystyki ilościowe dotyczące odpadów zbieranych w gminie. Okazuje się, że w przypadku odpadów zmieszanych w ubiegłym roku odebrano 1.110 ton, w 2018 - 1.298, w 2017 - 1.375, w 2016 - 1.171, a w 2015 - 921 ton.
W ubiegłym roku w gminie odebrano 97,2 tonu papieru, w 2018 roku - 72 tony, w 2017 - 66 ton, w 2016 - 71 ton, a w 2015 - 54 tonu. Szkło w 2019 roku to 71 ton, w 2018 - 59, w 2017 - 60, w 2016 - 68, w 2015 - 46. Tworzywo sztuczne w 2019 - 92 tonu, w 2018 - 83, 2017 - 84, w 2016 - 66 i w 2015 - 55 ton.
W przypadku wielkich gabarytów w 2019 zebrano w gminie 58 ton, rok wcześniej - 42 tony, w 2017 - 48, w 2016 - 46 i w 2015 - 49. Odpady bio zaczęto w gminie odbierać w 2018 roku i wówczas było to śladowe 5 ton, a w ubiegłym roku - 65 ton.
Mieszkańcy gminy obawiają się podwyżek. Już w ubiegłym roku były one duże. Jak będzie teraz, wójt odpowie dopiero po rozstrzygnięciu przetargu.
(k)