18 października w Winnej Górze odbyło się wmurowanie aktu erekcyjnego w fundamenty powstającego nowego budynku świetlicy oraz poświęcenie budowy. Mieszkańcy tej miejscowości w gminie Środa od długiego czasu starali się o inwestycję
- Chciałabym, aby obiekt ten był miejscem dedykowanym do szerzenia kultury, spotkań z ciekawymi ludźmi, artystami, twórcami ludowymi, służył dobrej rozrywce i wesołej zabawie, a także nam wszystkim i kolejnym pokoleniom. Jako sołtys wsi bardzo cieszę się z naszego wspólnego sukcesu -mówiła sołtys Maria Pruska podczas uroczystości wmurowania aktu erekcyjnego pod budowę świetlicy w Winnej Górze.
Pod akrem erekcyjnym podpisali się burmistrz Wojciech Ziętkowski, starosta Marcin Bednarz, proboszcz parafii w Winnej Górze ks. Tomasz Kubacki, sołtys Maria Pruska oraz wykonawca budowy właściciel Przedsiębiorstwa Wielobranżowego Łukasz Pacyński. W uroczystości wzięli też udział m.in.: zastępca burmistrza Ernest Iwańczuk, przewodniczący Rady Miejskiej Paweł Dopierała, dyrektor Szkoły Podstawowej w Starkówcu Piątkowskim Elżbieta Snela, naczelnik Wydziału Inwestycji i Zamówień w Urzędzie Miejskim Michał Orłowski, kierownik Referatu Rolnictwa i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miejskim Zbigniew Antkowiak, kierownik Polowej Stacji Doświadczalnej Instytutu Ochrony Roślin dr inż. Przemysław Kardasz, właściciel pałacu i parku w Winnej Górze Stanisław Hybner, sołtysi okolicznych wsi, a także mieszkańcy Winnej Góry.
Gdy ksiądz Tomasz Kubacki dokonał poświęcenia budowy, akt erekcyjny umieszczono w metalowej tubie i wmurowano w fundamenty powstającego obiektu. Zakończenie prac i przekazanie świetlicy mieszkańcom nastąpić powinno w 2018 roku. Cała inwestycja finansowana jest z budżetu gminy Środa.
Obecnie wszystkie prace przebiegają zgodnie z planem.
(k)