LUBONIECZEK. Do końca czerwca wykonane zostanie oświetlenie dwóch ulic w Lubonieczku. Montaż 21 lamp kosztować będzie niemal 90 tys. zł
Na przetarg na budowę oświetlenia w Lubonieczku - ulice Błękitna i Złota - wpłynęło aż dwanaście ofert. Przedmiotem zamówienia jest budowa oświetlenia ulicznego, obejmującego: budowę szafki oświetleniowej, linii kablowej niskiego napięcia 0,4 kV zasilającej słupy oświetleniowe, montaż 21 słupów i opraw oświetleniowych oraz obsługę geodezyjną.
Spośród dwunastu ofert najtańszą - za 87.387,96 zł - przedstawiła firma PPHU Eljan J. Rodziak, J. Rodziak, A. Rodziak z Książa Wlkp. Najdroższa opiewała na 146.905,60 zł.
Przetarg został właśnie rozstrzygnięty i prace wykona firma z Książa, która przedstawiła najtańszą ofertę. Prace mają zostać zakończone do końca czerwca.
W budżecie gminy na rozbudowę oświetlenia ulicznego zapisano w sumie niemal 225 tys. zł.
krzem