Wczesnym popołudniem uczniów Niepublicznej Szkoły ZOO odwiedził Miłosz Bronisz. Chłopiec urodził się z zespołem wad wrodzonych układu kostnego typu fokomelia, który polega na skróceniu kości długich kończyn górnych i dolnych. Miłosz w czasie spotkania z kolegami z ZOO mówił, że niepełnosprawność fizyczna ogranicza, ale nie uniemożliwia mu spełniania marzeń. Ciężko codziennie pracuje, by być w miarę możliwości sprawnym. Zachęcał trochę młodszych kolegów do przełamywania własnych barier i lęków oraz do podejmowania wyzwań. Dla uczniów z ZOO takim nowym wyzwaniem, jak sami przyznawali - niełatwym, było tworzenie rysunku stopami. (pik, fot. Renata Owczarzak)