Koło Liceum Ogólnokształcącego w Środzie. Radio Poznań w ramach audycji Mała Czarna nadaje „na żywo" sprzed tężni. Redaktor Joanna Divina rozmawia z dyrektorem Zakładu Gospodarki Komunalnej Waldemarem Owczarzakiem na temat niedawno powstałego urządzenia, które w radio nazwano „Małym Ciechocinkiem". Tego dnia radio było też na średzkiej kolejce i w Kórniku w arboretum.
(k)