ZANIEMYŚL. W piątek na ulicy Ogrodowej odbyło się spotkanie w sprawie budowy tej ulicy. Mieszkańcy zatwierdzili plany gminy dotyczące budowy
Jak już pisaliśmy, o planowanej budowie ulicy sporo było dyskusji na ostatniej sesji Rady Gminy Zaniemyśl. Dwóch mieszkańców zgłosiło swoje uwagi do projektu oraz zastrzeżenia wobec procesu konsultacji dotyczących jej budowy. Ich zdaniem, projektowana droga jest np. zbyt szeroka, co spowoduje wycinkę zbyt dużej liczby drzew oraz zwiększy ruch pojazdów na tej ulicy.
Podczas sesji zasady i historię projektowania tej ulicy wyjaśnił wójt Krzysztof Urbas. Ulica Ogrodowa ma długość niespełna 400 metrów, a koszt jej budowy ma wynieść około miliona złotych.
W miniony piątek spotkanie konsultacyjno - informacyjne w tej sprawie odbyło się na ul. Ogrodowej. Uczestniczyło w nim 45 osób. Spotkanie trwało dwie godziny. W wyniku dyskusji z mieszkańcami skorygowany został plan budowy drogi. Wójt ustalił z mieszkańcami, że na całym odcinku drogi powstaną trzy progi spowalniające. Dwa powstaną na odcinku od ulicy Śremskiej, a jeden od strony ulicy Poznańskiej. Zwężony został z 12 metrów szerokości pas drogowy zajęty przez ulicę. Jezdnia drogi będzie miała bez zmian 6 metrów, a chodnik będzie miał minimum 2 metry. Zwężony zostanie o około 1,5 metra pas zajęty przy ulicy od strony lasu. Jak zauważył wójt, pas o szerokości 12 metrów mógłby objąć nawet jeden z nagrobków na cmentarzu ewangelickim.
Nawierzchnia ulicy będzie wybudowana z kostki. W pasie obok drogi znajdzie się kolektor ściekowy, co ma zapobiec zalewaniu posesji. Na całej ulicy wprowadzone zostanie ograniczenie prędkości do 30 km/h. Na ulicy zostanie wprowadzony zakaz ruchu pojazdów ciężarowych pow. 12 ton. Na skrzyżowaniu drogi Ogrodowej ze Średzkiej powstanie lustro, które zwiększy widoczność. Na zakręcie ulicy nawierzchnia zostanie poszerzona do 8 metrów.
Wójt K. Urbas rozwiał również wątpliwości mieszkańców. Usłyszał bowiem, że budowa tej drogi to ukryta forma budowy obwodnicy Zaniemyśla. Jak powiedział "Średzkiej" wójt K. Urbas samorząd zdaje sobie sprawę, że kierowcy mogą próbować w ten sposób omijać skrzyżowanie ulic Poznańskiej i Śremskiej i dlatego na ul. Ogrodowej wprowadzone zostaną ograniczenia i szykany, które zniechęcą kierowców do wybierania tej ulicy.
Mieszkańcy zaakceptowali rozwiązania zaproponowane przez wójta, a przyjęte ustalenia zostaną przekazane projektantowi do naniesienia ich na projekcie budowy drogi.
krzem