ZANIEMYŚL. 12 czerwca na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich odbyła się uroczysta gala, podczas której rozstrzygnięto konkurs „Nasz pomysł na ochronę środowiska"
Była to jego trzecia edycja, pod hasłem „Jakość powietrza to jakość życia". Konkurs organizowany jest przez Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. Celem konkursu była edukacja i podnoszenie świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży, zarówno poprzez promowanie pozytywnych zachowań w zakresie ochrony środowiska i przyrody, jak i zwracanie uwagi na zagrożenia dla tych wspólnych dóbr występujące w otaczającym nas świecie.
Uczennice III klasy gimnazjalnej ze Szkoły Podstawowej w Zaniemyślu - Zofia Król, Joanna Piasecka i Julia Sznura - doskonale wiedzą, co szkodzi środowisku, jakie zachowania sprzyjają jego poprawie oraz jakie podejmować działania w celu poprawy jakości powietrza. Przedstawiły to na ulotce propagującej walkę ze smogiem, za co kapituła konkursu przyznała im nagrodę - trzecie wyróżnienie. Uczennice zostały uhonorowane nagrodami rzeczowymi i dyplomami, a opiekun grupy - wicedyrektor szkoły Dorota Ulatowska i wójt Krzysztof Urbas odebrali listy gratulacyjne.
krzem