W sobotę w Wielkopolskiej Wyższej Szkole Społeczno - Ekonomicznej w Środzie odbyło się absolutorium. Dyplomy odebrało aż 334 absolwentów średzkiej uczelni
W sumie w sobotnie przedpołudnie dyplomy otrzymało 170 absolwentów studiów licencjackich na kierunkach pedagogika, ekonomia, praca socjalna, studia inżynierskie na kierunku informatyka oraz 164 studentów studiów magisterskich na kierunkach pedagogika i ekonomia. W czasie uroczystości w WWSSE studenci dziękowali władzom, nauczycielom akademickim oraz pracownikom administracji za zdobytą wiedzę i wszelką pomoc w czasie studiów.
W czasie wystąpienia prorektor WWSSE prof. dr hab. Ireneusz Kubiaczyk pogratulował studentom dobrych wyników i uznania, jakie mają do tej pory na rynku pracy. To właśnie absolwenci WWSSE najszybciej ze wszystkich szkół wyższych w Wielkopolsce otrzymują zatrudnienie na umowę o pracę i to prawie w 100 procentach już w pierwszym miesiącu po uzyskaniu dyplomu.
WWSSE rozszerzyła w minionym roku również swoją działalność - utworzone zostały wydziały zamiejscowe w Kaliszu i Legnicy. W roku 2016/2017 uczelnia była wizytowana przez Polską Komisję Akredytacyjną i komisja ta nie miała żadnych zastrzeżeń do prowadzonej przez szkołę działalności. Także po dokonaniu oceny działalności uczelni przez Centralne Biuro Certyfikacji Krajowej Uczelnia otrzymała tytuł Uczelnia Wyższa Roku 2017.
Profesor I. Kubiaczyk poinformował także, że uczniowie prowadzonych przez WWSSE szkół z Zespołu Szkół Akademickich osiągnęli bardzo dobre wyniki końcowe. Gimnazjaliści test końcowy napisali średnio o ok. 30 procent lepiej od średniej wojewódzkiej, a licealiści w 100 procentach bardzo dobrze zdali maturę, z przedmiotów podstawowych o ponad 40 procent lepiej od średniej wojewódzkiej.
(k)