W czwartkowe przedpołudnie działacze Towarzystwa Przyjaciół Kolejki Średzkiej „Bana" podpisali umowę na kolejne 3 lata zarządzania wąskotorówką. Podpisany dokument gwarantuje stowarzyszeniu przede wszystkim ciągłość finansowania. Kwota przewidziana w umowie to ponad milion złotych, jak wskazują miłośnicy - umowa aż na 3 lata pozwoli na stabilizację operatora kolei
Ostatni dzień 2020 roku zapisze się bardzo optymistycznie dla miłośników działających przy utrzymaniu i prowadzeniu kursowania Średzkiej Kolei Powiatowej. - Przed południem podpisaliśmy umowę na kolejne 3 lata zarządzania infrastrukturą i taborem Średzkiej Kolei Powiatowej oraz prowadzenie przewozów - poinformował w sylwestra operator wąskotorówki na swoim profilu facebook'owym.
Trudna rzeczywistość
110-letnia infrastruktura wymaga konsekwentnych działań naprawczych, a tabor często z lat 50. i 60. oprócz napraw, których konieczność wynika z upływu lat - musi również przechodzić regularne przeglądy. Jak wielokrotnie powtarzają działacze Towarzystwa Przyjaciół Kolejki Średzkiej „Bana" kursowanie wąskotorówki jest możliwe jedynie przy równoczesnym prowadzeniu remontów infrastruktury i ciągłej realizacji wymogów formalnych.
- Prowadzenie kolei to nie tylko koszenie traw i wykonywanie corocznych przeglądów. To także szereg obowiązków formalnych. Musimy zapewnić okresowe szkolenia i egzaminy pracownikom, prowadzić liczne rejestry potwierdzające nasze zasoby sprzętowe i ludzkie. Przegląd okresowy wagonu to nie tylko jego oględziny, ale też drobne naprawy, pomiary i dokumentacja. - opowiada „Średzkiej" Mikołaj Sztuder, członek zarządu Towarzystwa Przyjaciół Kolejki Średzkiej „Bana".
Przy prowadzeniu rozmów i dyskusji o funkcjonowaniu kolejki średzkiej nie trudno ominąć tematu finansowania, który jest fundamentem dla jej rozwoju i racjonalnej działalności. - Powiat średzki jest głównym podmiotem finansującym kolejkę. Nie da się ukryć, iż bez corocznych dofinansowań z powiatu, kolejka na dzień dzisiejszy by nie istniała - mówi Arkadiusz Kaczmarek Prezes TPKŚ „Bana".
Nowe otwarcie
W sylwestrowe przedpołudnie w Starostwie Powiatowym została podpisana umowa, w której TPKŚ „Bana" zobowiązało się do zapewnienia m.in. prawidłowej eksploatacji, bieżącego utrzymania infrastruktury oraz taboru kolejki. Stowarzyszenie zgodnie z umową ma również zakupywać wszelkie materiały eksploatacyjne takie jak paliwa stałe i ciekłe. Umowa została zawarta na czas określony od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2023 roku. Oferta została wyłoniona w postępowaniu przetargowym.
Rocznie miłośnicy z towarzystwa Bana otrzymają 467 400 zł brutto, czyli w ciągu trzech lat będzie to kwota 1.402.200 zł brutto. - Oferta, którą złożyliśmy w przetargu, jest dość wysoka, jednakże jako przewoźnik musimy spełniać wymagania Ustawy o transporcie kolejowym. Cieszymy się, że umowa daje nam możliwość funkcjonowania przez 3 lata, gdyż jest to pewna stabilizacja dla osób zaangażowanych w prace ŚKP. - informuje A. Kaczmarek.
- Rozstrzygnięty przetarg pozwala natomiast na prowadzenie bieżącej obsługi. Trzyletnia umowa daje Towarzystwu Przyjaciół Kolejki Średzkiej "Bana" większe możliwości rozwojowego planowania kolejnych działań, pozwala na podpisanie umów z pracownikami, planowania wydatków. Wszystkie nasze oczekiwania zostały sprecyzowane w specyfikacji przetargowej, gdzie na towarzystwo nakładamy szereg obowiązków, krótko mówiąc oczywiście chcemy, aby średzka kolejka funkcjonowała jak najlepiej i rozwijała się z korzyścią dla mieszkańców i odwiedzających nasz powiat turystów. Cieszę się, że na kolejne 3 lata mamy bieżącą obsługę zapewnioną, Powiat natomiast będzie mógł skupić się na zadaniach inwestycyjnych. - mówi starosta Ernest Iwańczuk.
Działacze ŚKP również nie kryją ogromnej satysfakcji z zastosowanych rozwiązań, wyrażają również wdzięczność względem przedstawicieli samorządu lokalnego. - Bardzo cieszy mnie jednomyślność samorządowców w sprawie kolejki, cieszę się również ze wsparcia pana starosty Ernesta Iwańczuka oraz członka Zarządu Powiatu Michała Matelskiego, który to pomógł w pozyskaniu 6 km szyn dla kolejki, co jest milowym skokiem w odnowie torowiska. Ponadto w prace pomocnicze angażuje się Powiatowe Centrum Inwestycji. Tak liczne zaangażowanie daje podstawy do optymizmu, a współpracę należy ocenić bardzo dobrze - dodaje z satysfakcją A. Kaczmarek.
Pewność planowania
TPKŚ „Bana" zarządza na kolejce nieprzerwanie od 2015 roku, od tamtego czasu miłośnicy przygotowali m.in. trasę do przywrócenia regularnych pociągów turystycznych do Zaniemyśla, wyremontowali wagony, przeprowadzili naprawę główną jednego z parowozów, a także nieustannie prowadzili liczne prace związane z utrzymaniem linii i taboru kolejki. Zarząd Stowarzyszenia ma jednak bardzo intensywne plany na najbliższe 12 miesięcy.
- W bieżącym roku planujemy odnowę malatury wagonów oraz intensywne prace mające na celu usunięcie niechcianej roślinności z linii kolejowej. Odnośnie prac inwestycyjnych, z rozmów z samorządem powiatu wynika, iż główny nacisk pójdzie na intensywna wymianę torowiska. Ponadto w 2021 toku planujemy zakończenie naprawy parowozu Px48-1920 - informuje A. Kaczmarek.
Warto dodać, że od ubiegłego roku kolej jest również wspierana z budżetu gminy Środa Wielkopolska oraz gminy Zaniemyśl. - Mam nadzieję, że uregulowanie funkcjonowania kolejki w dłuższej perspektywie będzie również bodźcem dla gminy Środa Wielkopolska, gminy Zaniemyśl oraz Samorządu Województwa Wielkopolskiego do dalszego wspierania rozwoju infrastruktury kolejki - podsumowuje starosta Iwańczuk.
Krzysztof Kubiak