Ewelina Zawielak
dyrektor Zespołu Szkół Rolniczych w Środzie

Kolejny udział Zespołu Szkół Rolniczych w Środzie w programie Erasmus+ stanowi dla nas sukces i wyzwanie. Możliwość skorzystania przez uczniów z zagranicznych praktyk pozwoli im nie tylko zapoznać się z organizacją pracy i technologiami stosowanymi w Europie, ale także rozwinąć kompetencje interpersonalne i językowe.
Jestem pełna uznania dla koordynatora Łukasza Korcza, który włożył wiele pracy w napisanie projektu „Portugalskie doświadczenia zawodowców" i podjął współpracę z instytucjami zagranicznymi. Kontakty pozyskane dzięki udziałowi szkoły w projekcie „Nauczyciel otwarty na świat" programu Erasmus zaowocowały nawiązaniem współpracy z nowymi partnerami pozyskaniem do współtworzenia kolejnego projektu, poszerzeniu spojrzenia na edukację, skorzystaniem z dobrych praktyk. Cieszy fakt, że uczniowie średzkich szkół mają możliwość wymiany doświadczeń z rówieśnikami z zagranicy, doskonalenia znajomości języków obcych, nabywania postaw proeuropejskich oraz poszerzania horyzontów.
Zatwierdzona przez Narodową Agencję dotacja w wysokości ok. 500 tys. zł pozwoli, w okresie dwuletnim, na zorganizowanie wyjazdów na praktyki dla uczniów różnych kierunków technikum i z pewnością podniesie atrakcyjność oferty edukacyjnej ZSR.
„Portugalskie doświadczenia zawodowców ze Środy Wielkopolskiej" to rozbudowany projekt. Jego realizacja będzie trwała przez 2 lata. W ramach projektu łącznie 50 uczniów różnych profesji będzie miało okazję zbierać doświadczenia zawodowe w przedsiębiorstwach w Portugalii. Projekt jest podzielony na dwa główne etapy. Pierwszy planujemy rozpocząć w czerwcu 2020 r. Kolejny etap będzie realizowany rok później.
Praktyki zawodowe trwają miesiąc. Szkoła otrzymała środki na opłacenie przelotu, zakwaterowania, wyżywienia i realizacji programu kulturalnego. Zanim jednak uczniowie udadzą się na praktyki, zostaną do nich bardzo gruntownie przygotowani. W ramach dotacji Erasmus+ młodzież będzie uczestniczyć w dodatkowych lekcjach języka angielskiego. Uczniowie zaznajomią się z podstawami języka portugalskiego, odbędą lekcje kulturoznawcze, które przygotują ich do pracy w zupełnie nowych warunkach. Szkoła otrzyma także środki na zakup pomocy naukowych.
Naszym partnerem w Portugalii jest organizacja ASSOCIACAO INTERCULTURAL AMIGOS DA MOBILIDADE. Jest to fundacja z wieloletnim doświadczeniem. Współpracowała już ze szkołami w Polsce. Jej głównym zadaniem będzie organizacja pobytu oraz znalezienie miejsc pracy w certyfikowanych przedsiębiorstwach. Uczniowie po zakończeniu praktyk otrzymają stosowne dokumenty i certyfikaty. Wierzę, że jest to wielka szansa dla naszej społeczności szkolnej. Jestem przekonana, że każdy uczestnik projektu zdobędzie wiele wartościowych doświadczeń, które będą procentowały w dalszym życiu zawodowym, ale także osobistym.