W historii średzkiego samorządu nie było takiej sprzedaży gruntów. W jeden dzień powiat zarobił na sprzedaży czterech działek 17,7 mln zł netto! Wśród kupców są dwie wielkie średzkie firmy Decora i Homag, które chcą na nowych działkach budować nowe zakłady. To zaś oznacza nowe miejsca pracy i podatki dla gminy
Powiat średzki przygotował na sprzedaż w sumie aż 10 działek o powierzchni 58 ha! W średzkim samorządzie nigdy do tej pory nie było takiej oferty. - W ostatnim czasie jako samorząd powiatu i gminy wykonaliśmy ogromną pracę nad przygotowaniem terenów w rejonie ul. Zaniemyskiej i Kijewa na sprzedaż. Wynik przetargu to ogromny sukces samorządu. Jedną z kluczowych decyzji było przygotowanie w ostatnich miesiącach przez Urząd Gminy w Środzie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na te tereny. W praktyce otworzyło to grunty na inwestorów - mówi starosta Ernest Iwańczuk.
W przetargu ustnym, który odbył się w poniedziałek 30 listopada, sprzedano cztery działki. Największe zainteresowanie towarzyszyło działce o powierzchni 12 ha o cenie wywoławczej 6.600.000 zł netto. Z naszych informacji wynika, że oferenci przebijali się aż 39 razy. O grunt walczyły dwie średzkie firmy Decora i Homag. Ostatecznie najwyższą ofertę złożyła Decora na kwotę 9.174.000 zł (cena wywoławcza wynosiła 6,6 mln zł).
Homag kupił działkę o powierzchni 9,6600 ha za kwotę 6.829.620 zł (cena wywoławcza wynosiła 6.762.000 zł). W tym przypadku rywalizacji już nie było, bo firma była jedynym oferentem.
Nabywców znalazły także dwie inne działki. Działkę o powierzchni 0,9400 ha za 949,4 tys. zł kupił Jan Pachura, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Gospodarstwo Rolne Ferma Drobiu Pakownia-Sortownia Jaj Jan Pachura, Środa. Do przetargu stanęły dwa podmioty. Cena wywoławcza wynosiła 940.000 zł.
Wreszcie działkę o powierzchni 0,9274 ha kupiła firma Logistic Partners Poznań za 936.680 zł (cena wywoławcza wynosiła 927.400). W tym przypadku do przetargu zostały dopuszczone dwa podmioty.
W sumie więc każda z firm, które stanęły do przetargu na działki zakupiła jakąś nieruchomość. Do sprzedaży pozostają jeszcze działki o powierzchni 0,9990 ha (cena wywoławcza wynosiła 999.000 zł netto), o powierzchni 0,9424 ha (cena wywoławcza wynosiła 942.400 zł netto), 7,5997 ha (cena wywoławcza wynosiła 5.319.790 zł netto), 4,5948 ha (cena wywoławcza wynosiła 4.135.320 zł netto) i dwie największe o powierzchni 32,5080 ha (cena wywoławcza wynosiła 17.879.400 zł netto) oraz 24,4720 ha (cena wywoławcza wynosiła 13.459.600 zł netto).
- Ogłosimy jeszcze drugi przetarg na sprzedaż jednej z działek, gdyż jest nią zainteresowany inwestor. Natomiast na inne działki na razie nie będziemy ogłaszać przetargów, gdyż nie ma takiej potrzeby. Chyba że pojawią się potencjalni inwestorzy - mówi starosta.
Ernest Iwańczuk chce, aby z pozyskanych środków powiat dofinansował zakończenie budowy nowego stadionu piłkarskiego, budował wschodnią obwodnicę miasta, dofinansował szpital, a także dozbrajał terenu inwestycyjne, także te sprzedane. Konieczna będzie m.in. budowa w tamtej lokalizacji drogi.
- W ostatnim czasie razem z burmistrzem Piotrem Mielochem odbyliśmy szereg rozmów z wieloma potencjalnymi inwestorami. Dlatego teraz tak bardzo cieszymy się, że ogromna praca, jaką wykonaliśmy razem z pracownikami Urzędu Miejskiego i Starostwa Powiatowego przyniosła taki skutek w postaci sprzedaży gruntów za niespełna 18 mln zł - cieszy się starosta Iwańczuk.
Burmistrz Piotr Mieloch podkreśla, że sprzedaż gruntów w tej lokalizacji to początek. - Pracujemy nad kolejnymi planami. Pod inwestycje w tej lokalizacji będzie można przeznaczyć nawet kilkaset hektarów gruntów, nie tylko samorządowych, ale także prywatnych. To ogromny potencjał. W ciągu kilku najbliższych lat dzięki temu Środa od strony południowej zupełnie się zmieni, a inwestycje dadzą ogromny impuls do rozwoju miasta - przekonuje burmistrz.
(kóz)